Rama (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Rama může označovat:

  • Rama – město v severním Izraeli, v místech antického židovského města
  • Ráma – legendární král ze staroindického eposu, jedno ze vtělení boha Višnua
  • Ráma (bible) – znamená návrší, název několika vrchů ve Starém zákoně, mj. kde byl slyšet Ráchelin pláč
  • Ráma (jméno)
  • Rama (řeka) – řeka v severní Bosně a Hercegovině, přítok Neretvy, s umělým Ramským jezerem
  • margarín – název pro ztužený rostlinný tuk podle obchodní značky jednoho z výrobců