Radiant je v astronomii označení bodu na obloze, z něhož zdánlivě vyletují meteoroidy daného meteorického roje.

Schematické zobrazení stop meteorického roje. Radiant je označen kroužkem.

Vedlejší nákres schematicky znázorňuje stopy meteorů na noční obloze. Prodloužením jejich drah lze konstatovat, že se protínají v jednom bodě, který je na nákresu označen kroužkem. Protože pohyby Země i meteorického roje ve sluneční soustavě jsou malé, lze tento bod považovat za neměnný. Souhvězdí, v němž se tento bod nachází, pak slouží pro označení meteorického roje; například radiant perseid leží v souhvězdí Persea.

Meteorické roje jsou důsledkem sloupců prachu a drobných úlomků, které za sebou zanechávají komety. Tento prach a částice letí ve směru pohybu komety; meteorický roj vzniká, jestliže se atmosféra Země dostane se zbytky komet do styku. Vzhledem k tomu, že úlomky se pohybují všechny přibližně stejným směrem, meteoroidy dopadající do atmosféry zdánlivě vyletují z jednoho bodu na dráze komety.

Externí odkazy

editovat
  •   Slovníkové heslo radiant ve Wikislovníku