REVOKE je příkaz jazyka SQL. Pomocí příkazu REVOKE lze v jazyce SQL odebrat přístupová práva k jednotlivým tabulkám.

SyntaxeEditovat

REVOKE práva ON moje_tabulka FROM nějaký_uživatel, jiný_uživatel;

Jako práva se zde používají SQL příkazy pro manipulaci s daty, např. INSERT nebo DELETE.

Pokud chceme práva přidělit, použijeme příkaz GRANT.