Quoted-printable je název jednoho z kódování používaných pro přenos 8bitových dat 7bitovým kanálem. Je součástí standardu MIME a používá se zejména v elektronické poště. Ta byla původně určena jen pro přenos zpráv obsahujících pouze ASCII znaky s kódy 0 až 127.

Způsob kódování

editovat

Kódování quoted-printable umožňuje přenášet sedmibitovým kanálem bajty s nastaveným osmým bitem tak, že každý takový bajt je zakódován trojicí ASCII znaků, z nichž první je znak „=“ a další dva číselná hodnota kódovaného bajtu v šestnáctkové soustavě. Tímto způsobem je nutné kódovat i samotný znak „=“. Protože starší poštovní systémy mohou mít problémy i s příliš dlouhými řádky, rozdělují se dlouhé řádky vložením znaku „=“ následovaným znakem konce řádku. Významnou vlastností tohoto kódování (která může být považována za výhodu i nevýhodu) je čitelnost částí textu obsahujících pouze ASCII znaky. Vzhledem k tomu, že zakódovaný znak je reprezentován třemi znaky, může dojít k prodloužení dat až o 200 %. Proto je toto kódování vhodné především pro přenos textů, které neobsahují mnoho ne-ASCII znaků (přenos českých textů je na hranici). Pro přenos zpráv, které obsahují velké množství ne-ASCII znaků (například textů psaných azbukou, textů ve východoasijských jazycích nebo binárních dat), je vhodnější kódování Base64.

Při použití quoted-printable pro kódování Encoded-word v hlavičkách se znaky s kódem 32 (šestnáctkově 20), což je v kódování ASCII znak mezera, kódují pomocí podtržítka.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  • RFC 1521 (zastaralé) a RFC 2045 jsou standardy, v nichž je Quoted-printable kódování a jeho užití definováno
  • GAŠPAROVIČ, Peter. Elektronická pošta v TCP/IP [9] - Content-Transfer- Encoding [online]. 2005-6-20 [cit. 2010-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-06-05. (slovensky) 
  • PETERKA, Jiří. Kódování v rámci MIME [online]. [cit. 2010-01-16]. Dostupné online.