Firemní veřejné vztahy

(přesměrováno z Public affairs)

Public affairs (česky veřejné záležitosti; též legal & corporate affairs či government relations, zkráceně PA) je rozsáhlým souborem aktivit zahrnujícím identifikování, vyhodnocování, plánování a reagování na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních rozhodnutí, která mají vliv na podnikající subjekty či jiné organizace.

Public affairs management, čili řízení veřejných záležitostí, je tak součástí každé firmy, která se zajímá v širším kontextu o své podnikatelské prostředí.

Úlohou public affairs (PA) agentur je zastupovat podnikatelský subjekt tak, aby přispěly k obhajobě či prosazení jeho zájmů v legislativním prostředí dané země, respektive v jakémkoliv regulovaném podnikatelském prostředí (např. OECD, Evropská unie, kraj, město).

Nástroje public affairsEditovat

Public affairs využívá nástroje a postupy, jejichž prostřednictvím lze monitorovat legislativní úpravy, poskytovat odborné konzultace či plánovat informační kampaně.

Obor Public affairs zahrnuje tyto základní aktivity:

 • lobbing (obhajoba a propagace zájmů klienta)
 • právní expertízy
 • legislativní monitoring
 • řízení reputace
 • zprostředkování kontaktů se stakeholdery
 • organizace jednání a pořádání akcí
 • komunikace s institucemi veřejné správy
 • strategické plánování
 • krizová komunikace
 • media relations
 • implementace komunikačních strategií
 • budování a moderace aliancí a koalic
 • podpora veřejným dotacím a zakázkám

Public affairs a lobbingEditovat

Lobbing je jedním z důležitých a nedílných nástrojů public affairs. Užší (anglosaské) pojetí charakterizuje lobbing jako zastupování a prosazování zájmů při schvalování legislativy, širší pojetí zahrnuje i ovlivňování exekutivních rozhodnutí na státní či samosprávní úrovni.

Lobbing je součástí demokratického rozhodovacího procesu.

Asociace v oboru Public affairsEditovat

V Evropě existuje střešní organizace P.A.C.E. sdružující hlavní národní asociace Public affairs firem a profesionálních konzultantů v mnoha zemích Evropy. Založena byla v roce 2011 a za Českou republiku je členem Asociace Public Affairs Agentur (APAA).[1]

V ČR působí řada PR agentur, které podle svých webových stránek nabízejí také Public Affairs služby, členů APAA je v současnosti sedm,

Asociace
Česko APAA
EU EPACA, SEAP, P.A.C.E.
USA AAPC, ALL
VB APPC
Německo DEGEPOL
Regulace lobbingu
Legislativní regulace USA, Spojené království, Kanada, Polsko, Maďarsko, Litva, Austrálie, Německo, Taiwan
Oborová regulace Španělsko, Dánsko, Norsko
Bez regulace Česko, Slovensko
Public affairs agentury v ČR
Mezinárodní CEC Government Relations, Fleishman-Hillard, Grayling, Weber Shandwick
Lokální Euroffice Praha-Brusel, Merit Government Relations, PAN Solutions, Becker and Poliakoff

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat


Externí odkazyEditovat