Otevřít hlavní menu

Puňňa kirija vatthu

Puňňa kirija vatthu (pálí) je buddhistický termín, který doslova znamená „základny záslužného konání“, neboli základní záslužné činy. Zásluhy (puňňa) je lidový název pro karmicky prospěšné činy (kusala).

V suttách jsou zmíněny tři:

  1. dána : štědrost, dávání sama sebe
  2. síla : mravnost, správné jednání
  3. bhávaná : kultivace mysli, meditace

Komentáře Abhidhammy obsahují dalších sedm:

4. apačiti: úcta
5. vejjávačča: služba
6. pattánuppadána: předávání zásluh. Při provádění prospěšného činu si člověk může přát, aby s ním vzniklou pozitivní karmu sdílel někdo jiný, ať už živá osoba nebo zesnulý příbuzný, který se znovuzrodil v nižším světě, kde sám nyní nemůže konat prospěšné skutky a získávat tím novou pozitivní karmu. Tímto sdílením zásluh se zesnulému může pomoci zmírnit jeho utrpení.
7. abbhánumódana: radost ze zásluh druhých
8. désaná: výklad, objasňování Nauky
9. savana: naslouchání Nauce
10. ditthujukamma: opravování svých vlastních chybných názorů

(pozn.: pojmy jsou uváděny v pálí, není-li uvedeno jinak)