Psychologie práce

Psychologie práce sleduje zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti a využití těchto zákonitostí v praxi. Předmětem zkoumání je samotná práce, pracovní podmínky a pracovní výsledky.

Hlavními cíli jsou zvyšování produktivity práce, racionalizace práce, bezpečnost práce, ochrana života a zdraví pracujících, zájmy pracujícího člověka, sociální a vzdělávací rozvoj pracovníků.

Hlavními úkoly jsou vytváření pracovního prostředí a organizování lidských schopností, zručností, vědomostí, zkušeností a iniciativy tak, aby z toho měla prospěch celá společnost

LiteraturaEditovat