Pseudobazilika je architektonický termín, označující zpravidla trojlodní chrám s převýšenou střední lodí. Na rozdíl od baziliky však nemá střední loď přímé osvětlení bazilikálními okny, ale je osvětlována pouze okny bočních lodí; při velkém převýšení hlavní lodě pak bývá její klenba často v hlubokém stínu (viz obrázky v galerii dole).

Řez pseudobazilikou s převýšenou hlavní lodí bez vlastních,
tzv. bazilikálních oken

Všechny lodě pseudobaziliky mohou být zastřešeny jednou sedlovou střechou, nebo je sedlovou střechou překryta pouze střední (hlavní) loď a vedlejší lodě jsou zastřešeny pultovými střechami, jako je tomu u baziliky.

Galerie Editovat