Otevřít hlavní menu

První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy

řádové společenství

První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy zkráceně P.Č-S.CH.C.S. byl založen na popud gnostika, okultisty a satanského mystika Pavla Brndiara Radou třinácti v Praze dne 1. 5. 2005 coby řádové společenství. Navazuje na činnost Církve Satanovy, kterou v České republice založil 31. 10. 1991 Jiří "Big Boss" Valter. Tato organizace sice vychází z LaVeyovy satanské filozofie a psychologie, nicméně se k samotné osobě LaVeye staví poněkud kriticky. Podle názoru čelných představitelů Chrámu C.S. satanská filozofie nesmí být dogmatická. Chrám C.S. ji proto osobitým způsobem rozvíjí a zdokonaluje. Mimoto předkládá vlastní duchovní a magický systém, přičemž klade zvýšený důraz na harmonický rozvoj svých členů, kteří usilují o dosažení rovnováhy mezi tělem, intelektem a duchem. V Chrámu rovněž probíhá pětiletý „magický výcvik“, který je veden zkušenými adepty magie a znalci „Temného mysticismu“. Jeho studenti zde mimo jiné zkoumají odvrácené síly universa, díky čemuž si osvojují různé neobvyklé dovednosti. V rámci tohoto magického výcviku vzniklo několik pozoruhodných publikací. Na jejich vzniku spolupracovali i čelné osobnosti P.Č-S.CH.C.S. včetně Tau-Pauluse (dříve f. Archechempe) a f. Eirixiona.

První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy
symbol Bafomet užívaný satanisty
symbol Bafomet užívaný satanisty
Vznik
Datum 1. května 2005
Místo Praha
Registrace v ČR
(dosud neregistrováno)
Statutární orgán
Název Rada třinácti
Člen Pavel Brndiar
Odkazy
Web http://www.cirkevsatanova.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vedení a struktura ChrámuEditovat

V čele P.Č-S.CH.C.S. je rada 13. Ta řídí jeho světskou činnost, zatím co o jeho duchovní aktivity se starají kněží Chrámu. První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy rovněž sdružuje pod svým vedením tzv. Temply, které působí v některých městech České republiky. Mezi ty nejznámější patří pražský v jehož čele stojí, mistr Chrámu, kněz I. stupně Pavel Brndiar Tau-Paulus (dříve f. Archechempe) společně s druhým mistrem Chrámu knězem I. stupně Eduardem Staňkem Geherath'd Sabathot a rakovnický Templ vedený pánem meče, knězem II stupně. Petrem Krabsem f. Samaelem.

Stupně zasvěceníEditovat

V Chrámu existuje sedmistupňový iniciační systém. Ten vypovídá o zkušenostech a schopnostech jednotlivých členů:

 • NovicNovicius monachus. Tento stupeň zasvěcení je nejnižší a uděluje se automaticky všem uchazečům o členství v Chrámu. Novic nepodléhá žádným závazkům. Obřadů se nezúčastňuje, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně.
 • UčeňAluminus či Apprentic. Obřadů se zúčastňuje. Povinnosti spojené s jeho hodností jsou následující: ve všech satanských aktivitách je podřízen výše postaveným členům všech Templů. Může být mimořádně přizván k účasti na kongregaci Chrámu či na menší porady - Esbaty. Tento stupeň zasvěcení se uděluje všem členům, kteří prošli zkušebním obdobím během kterého se rozhodovalo zda se stanou plnohodnotnými členy Chrámu. Toto období trvá minimálně tři měsíce. Většinou je ale mnohem delší.
 • ZkušenýExaminandus či Tutor. Obřadu se zúčastňuje a má při něm na starosti drobnější úkony, podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, ze kterých je předčítáno celebrantem a může mít na starosti za nepřítomnosti Znalého obsluhu gongu či kadidelnice. Povinnosti související s jeho postavením jsou následující: hovoří s Novici a Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při kongregacích Chrámu či při menších poradách (tzv. esbatech, které se konají v každém Templu), není to však nezbytné. Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou minimálně po dva roky aktivní a pravidelně se podílí na aktivitách Chrámu.
 • ZnalýPeritus či Sublime (Vznešený). Obřadu se zúčastňuje a má při něm na starosti obsluhu gongu či kadidelnice. Povinnosti spojené s jeho postavením: učí Novice a Učně. Zkušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Chrámu. Měl by být stálým účastníkem na kongregacích a účastnit se na menších poradách, není to ale nezbytné. Tento stupeň zasvěcení se uděluje členům Chrámu, kteří jsou dlouhodobě aktivní a pravidelně se podílí na všech aktivitách Chrámu za předpokladu, že dobře ovládají satanskou filosofii.
 • ZkoušejícíMagistr peritus, také Pán Černého Plamene (Kněz III. stupně): Obřadu se zúčastňuje a stará se o jeho správný průběh. Rozžíná a zháší obřadní svíce. Zastává při něm úřad Subdiakona. Povinnosti spojené s jeho postavením: zkouší Zkušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů ostatním knězům Chrámu. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost jednoho či více Templů. Je stálým účastníkem na kongregacích a poradách, které se konají. Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich mnohaletou činnost za předpokladu, že dobře ovládají satanskou magii.
 • PobočníkAdiutor, také Pán Meče (Kněz II. stupně). Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádání a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti Mistra či za jeho nepřítomnosti. Zastává úřad Diakona. Povinnosti spojené s jeho postavením: organizuje vše, čím jej pověří Mistr Chrámu. Musí být stálým účastníkem na kongregacích či na poradách, které jsou svolávány, též může být pověřen jejich organizováním.Tento stupeň zasvěcení se uděluje dlouholetým členům Chrámu za jejich zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.
 • Nejvyšší Kněz - MistrPontifex maximus (Kněz I. stupně). Obřadu se zúčastňuje ve funkci Celebranta. Jako jediný smí vykonávat satanské křty. Povinnosti spojené s jeho postavením: řídí činnost Chrámu a koordinuje činnost jednotlivých Templů. Svolává kongregace, schvaluje povýšení členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s Knězi P.Č-S.CH.C.S. Zastává nejvyšší funkci v Prvním česko-slovenském Chrámu církve Satanovy. Zodpovídá se Radě Třinácti, která je nejvyšším orgánem P.Č-S.CH.C.S. a řídí jeho světskou činnost zatímco duchovní aktivity Chrámu organizují jeho Kněží. Tento stupeň zasvěcení je čestným oceněním a uděluje se kněžími jednou za devět let pouze dlouholetým členům Chrámu za jejich mimořádné zásluhy při šíření a podporování satanské filosofie, magie a mysticismu.

LiteraturaEditovat

 • Mátel Andrej: Súčasný smer česko-slovenského satanizmu, Postoy.sk, 14. 1. 2008.
 • Jan Kozlík: Aleister Crowley a satanismus, bakalářská práce, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2009. Kap. 2.3.1. Oficiální uskupení satanistů v České republice.
 • Lucie Samková Satanismus. Seminární práce ze společenských věd 2012/2013. Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lazně.
 • Josef Veselý - Satanismus (2003).
 • Časopis Kraus květen 2012 Když Ďabel útočí. Rozhovor s Pavlem Brndiarem str. 122-125.
 • Časopis The Abyss 1/2012, str. 4-8. Historické události, které předcházely založení Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy autor mistr Pavel Brndiar Tau-Paulus (dříve f. Archechempe).
 • Časopis The Abyss 2/2012, str. 4-8. Historie Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy autor mistr Pavel Brndiar Tau-Paulus (dříve f. Archechempe).
 • Časopis Mladá fronta PLUS 3/2007. Takoví normální satanisté rozhovor s Pavlem Brndiarem a Petrem Krabsem str. 56-59.
 • Lidové noviny středa 31.10. 2007. Hallowen podle satanistů rozhovor s mistrem Pavlem Brndiarem.
 • Časopis Maxim Listopad 2008 - Satanisti! Rozhovor s mistrem Pavlem Brndarem a Pánem meče Liborem Hejtmánkem str. 16-18.

Externí odkazyEditovat