Provozovna

prostor, kde se vykonává podnikatelská činnost

Provozovna je prostor, ve kterém se vykonává podnikatelská činnost. Jedná se například o prodejnu, dílnu, výrobní závod, kancelář, stánek nebo automat. Počet provozoven jednoho podnikatele není omezen. Provozovna, s výjimkou mobilní provozovny a automatu, musí být nahlášena na živnostenském úřadě, který ji zapíše do živnostenského rejstříku. Mobilní provozovna je taková, která je přemístitelná a zároveň na jednom místě nesetrvává déle než tři měsíce.

Provozovna je definována v § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), pro daňové účely také v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Své provozovny si podle zákona č. 312/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 355/2013 Sb. mohou zřídit i insolvenční správci.

Označení provozovny editovat

Provozovna dle živnostenského zákona, ať už se jedná o stálou provozovnu, mobilní provozovnu nebo automat, se označuje identifikačním číslem osoby (IČO), dále jménem a příjmením u fyzické osoby a názvem u právnické osoby. Stálá provozovna určená pro přímý kontakt se spotřebitelem musí být ještě označena provozní dobou a osobou odpovědnou za provozovnu. Mobilní provozovnu je potřeba označit adresou sídla podnikatele a osobou odpovědnou za provozovnu. Automat musí být označen adresou sídla podnikatele. Za neexistující nebo neúplné označení provozovny hrozí podnikateli pokuta do výše 100 tisíc Kč.

Podnikatelská činnost v provozovně editovat

Zahájení činnosti v provozovně a ukončení činnosti v provozovně musí podnikatel předem oznámit živnostenskému úřadu. Jestliže tak neučiní, hrozí mu pokuta až výše 100 tisíc Kč. Podnikatel při případné kontrole musí prokázat vztah k provozovně, ať už vlastnický, nebo užívací. Dále musí na žádost prokázat stavební způsobilost a splnění dalších právních předpisů (hygienické, požární apod.).

Podnikatel s provozovnou určenou pro přímý kontakt se spotřebitelem musí zajistit, aby v prodejní době byla v provozovně osoba znalá českého příp. slovenského jazyka. Současně zde po celou provozní dobu musí být pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Související články editovat

Externí odkazy editovat