Prověrka na místě

důkazní prostředek

Prověrka na místě je důkazní prostředek, který se koná, je-li zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného nebo svědka doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu. K postupu při prověrce na místě se přiměřeně užijí ustanovení o vyšetřovacím pokusu.[1]

Patří k některým zvláštním způsobům dokazování v trestním řízení vedle konfrontace, rekognice, vyšetřovacího pokusu a rekonstrukce.[2]

Reference editovat

  1. § 104e zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
  2. § 104a, § 104b, § 104c, §104d, § 104e zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád