Proteoglykany (zkráceně PG) jsou molekuly s proteinovým jádrem, na které jsou navázány glykosaminoglykany (dále GAG), často negativně nabité. Asi kolem 95 % tvoří sacharidová složka. Vyskytují se v extracelulárním prostoru.

Z glykosaminoglykanů zde mohou být např. kyselina hyaluronová, chondroitin sulfát, keratan sulfát atd. Příklady proteoglykanů jsou versikan, brevikan, neurokan a agrekan.

Význam PG editovat

Vyplňují extracelulární prostor a určují některé vlastnosti:

  • odolnost proti tlaku
  • návrat původního tvaru tkáně (fungují jako „houba“ – tlakem se vypudí tekutina, pokud tlak přestane působit, znovu se nasaje)
  • lubrikační agens v kloubech
  • hydratace chrupavek v kloubech
  • zachycují vodu („houba“)

Vážou se na kolagenní fibrily

Podílí se na adhezi buněk a jejich migraci. Podíl na vývoji buněk a tkání.

Struktura PG editovat

  • Obří molekuly obsahující z 95% cukernou složku.
  • Základem je proteinové jádro s jedním nebo více navázanými řetězci glykosaminoglykanů (GAG).

Externí odkazy editovat