Prostorová navigace

Prostorová navigace (anglicky Area Navigation), oznčována také jako RNAV (anglicky Random Navigation), je způsob letecké navigace při letu podle přístrojů (IFR), který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího. Tedy nikoliv jen v přímých směrech na pozemní navigační prostředky (radiomajáky).

Zpravidla je navigace prováděna kombinací více metod, mezi něž může patřit například dvojice DME/VOR, nebo Global Positioning System. Ke stanovení polohy je obvykle využíván palubní navigační počítač FMS (Flight Managemant System).

Pozemní i palubní prostředky mohou splňovat požadavky na:

  • B-RNAV (Basic) – základní prostorovou navigaci
  • P-RNAV (Precision) – pokročilejší, přesnou prostorovou navigaci