Prostoj

překážka v práci na straně zaměstnavatele

Prostoj je přechodná a neplánovaná překážka v práci na straně zaměstnavatele, která způsobuje, že zaměstnanec nemůže konat druh práce podle své pracovní smlouvy. Může jít např. o nezaviněnou technickou poruchu či o nečekané přerušení dodávek surovin nebo pohonných hmot; živelní událost nebo nepříznivé povětrnostní vlivy však prostojem nejsou, jde o jiné překážky v práci.

Pokud takový prostoj nastane, může být zaměstnanec převeden na jiný druh práce, avšak podle § 41 odst. 5 zákoníku práce jen se svým souhlasem. V opačném případě práci po dobu prostoje nevykonává a podle § 207 písm. a) zákoníku práce mu náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši alespoň 80 % průměrného výdělku.