Prorocké knihy

skupina biblických starozákonních knih
Možná hledáte: Prorocké knihy (Blake).

Termínem prorocké knihy (někdy též knihy proroků) se obvykle označuje specifická skupina starozákonních knih, jejichž autory jsou proroci nebo které obsahují výroky a činy proroků. Které knihy tam patří, závisí na té které tradici. Křesťanská tradice mezi prorocké nepočítá několik tzv. historických knih, naopak sem řadí knihu Daniel, která podle židovského dělení spadá mezi tzv. Spisy.

Starozákonní knihy

editovat

Židovské prorocké knihy

editovat

Židovská tradice řadí mezi prorocké knihy (נביאיםnevi'im) ty knihy, které podle ústního podání napsali proroci. Patří sem následující knihy:

Křesťanské prorocké knihy

editovat

Čtyři „větší proroci

Dvanáct „menších proroků

Novozákonní prorocké knihy

editovat

Někdy se jako prorocké knihy označují i některé knihy Nového zákona, i když je to dělení nepřesné a spíše odráží snahu aplikovat starozákonní schéma jako obecné i na Nový zákon. V tomto případě do skupiny prorockých knih patří jen jedna kniha, a to Zjevení svatého Jana neboli tzv. Apokalypsa.

Literatura

editovat

Související články

editovat