Promovaný právník

Promovaný právník či promovaná právnička (ve zkratce prom. práv.) bylo profesní označení absolventů československých právnických fakult mezi lety 1953 až 1966.

Po komunistickém převratu v Československu byly novým vysokoškolským zákonem do budoucna zrušeny všechny akademické tituly, tedy i tradiční titul doktora práv (JUDr.). Zachován byl sice právníkům, kteří jej získali před tím, ale ti, co absolvovali v akademickém roce 1952/1953 a později, už byli označováni jen svou profesní kvalifikací (obdobně např. přišli o akademický titul MUDr. také noví absolventi lékařských fakult, takže se mohli označovat pouze jako „promovaní lékaři“).[1] Návrat k akademickému titulu doktora práv znamenal až další zákon o vysokých školách z roku 1966, dosavadní absolventi práv potom navíc mohli vykonat rigorózní zkoušku a tento titul také získat, jinak jim ale označení promovaný právník zůstalo.[2] Až po roce 1990 mohli začít užívat titul Mgr. bez dalšího, protože tento titul jim přiznal nový zákon o vysokých školách. Příslušná univerzita jim pouze vydala osvědčení.[3]

ReferenceEditovat

  1. § 21 a 30 zákona č. 58/1950 Sb. , o vysokých školách. Dostupné online. § 17 odst. 3 a § 20 vládního nařízení č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol. Dostupné online. Vyhláška ministra vysokých škol č. 248/1953 Ú.l., o označení absolventů vysokých škol. Dostupné online. (Později vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol. Dostupné online.)
  2. § 14 odst. 2 a § 57 odst. 1 a 3 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
  3. § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.