Proměnění Páně

epizoda života Ježíše Krista

Proměnění Páně označuje v křesťanství jednu epizodu života Ježíše Krista, kterou podávají synoptická evangelia,[1][2][3] kdy Ježíš vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu, kterou tradice ztotožňuje s horou Tábor, kde byl proměněn, jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s Elijášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna.

Ikona Proměnění Páně (Feofan Grek, kolem 1400)

Církevní svátek editovat

V církvi tuto událost dnes připomíná zvláštní svátek liturgického roku. Patří mezi tzv. svátky Páně, na Východě se pak řadí v byzantském ritu k dvanácti velkým svátkům. Svátek připadá na 6. srpna. V římskokatolické církvi tuto událost připomíná také jedno z růžencových tajemství ustanovených Janem Pavlem II. V protestantství připadá neděle Proměnění na poslední neděli po Zjevení, tedy na únor či březen.

Raffaelovo Proměnění editovat

 
Výřez Raffaelova Proměnění (1520)

Proměnění (15171520) je jedním z nejslavnějších Raffaelových obrazů, který byl dokončen až po jeho smrti Giuliem Romanem. Obraz nezvyklým způsobem spojuje scénu proměnění s apoštoly, kteří se neúspěšně pokoušejí vyhnat z posedlého dítěte zlého ducha (tato epizoda v evangeliu bezprostředně následuje). Tento kontrast bývá vykládán jako symbolické znázornění boží milosti. Německý filozof Friedrich Nietzsche interpretuje tento obraz jako vyobrazení konfliktu mezi apollónským a dionýsovským uměním.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Mt 17, 1–6 (Kral, ČEP)
  2. Mk 9, 1–8 (Kral, ČEP)
  3. Lk 9, 28–36 (Kral, ČEP)

Související články editovat

Externí odkazy editovat