Proces proti skupině Lampa Václav a spol.

soudní proces

Proces proti skupině Lampa Václav a spol. proběhl ve dnech 8.–10. července 1952 v v Liberci v rámci výjezdního zasedání Státního soudu Praha jako součást[1] politických procesů proti odpůrcům komunistického režimu. Státní prokuratura jej vedla jako trestní řízení se členy odbojové skupiny, napojené na kurýra Josefa Zemana.[2]

Obžalovaní

editovat

Odbojová skupina vznikla z popudu agenta-chodce Josefa Zemana na Liberecku a napojení měla na podobnou skupinu Pavla Kašťáka v Podkrkonoší. Na rozdíl od podkrkonošské skupiny, zabývající se spíše logistikou, měla mít Lampova skupina cíle spíše zpravodajské[3]. Členové skupiny byli pomocí agenta-provokatéra pozatýkání ve dvou vlnách, které proběhly v lednu a únoru 1952. Zatčeny byly tyto osoby:

Složení trestního senátu

editovat
  • předseda senátu: Karel Bautz
  • přísedící: JUDr. Josef Kočí, Zdeněk Čihák
  • soudcové z lidu: Adolf Šír, Josef Řezníček
  • státní prokurátor: JUDr. Pavel Barbaš

Rozsudek a výkon trestu

editovat

Členové skupiny byli shledání vinnými z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Rozsudkem[4] Státního soudu ze dne 10.6.1952 byli koordinátoři skupiny Josef Plecháč a Bohuslav Šír odsouzeni k doživotním trestům těžkého žaláře. Zbývajícím členům skupiny pak soud vyměřil tresty v rozsahu od deseti do pětadvaceti let těžkého žaláře, sumární výše uložených trestů činila 242 let. Tresty odsouzení vykonávali ve Valdicích a Leopoldově. Trest doživotí byl hlavním aktérům v roce 1955 zmírněn na 25 let těžkého žaláře. Všichni odsouzení byli podmínečně propuštěni v rámci prezidentské amnestie v květnu 1960, plně rehabilitování byli až rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. září 1990.

Reference

editovat
  1. MASOPUSTOVÁ, Petra. Politický proces s tzv. Zelenou Internacionálou na Liberecku. Liiberec, 2014 [cit. 2019-09-08]. 204 s. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Vedoucí práce Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D.. Dostupné online.
  2. Národní archiv Praha, pracoviště Chodovec: číslo fondu 1488, název fondu Státní soud Praha, značka fondu StS, datace 1948-1952, původce Státní soud Praha (1948-1952); Ministerstvo obrany;
  3. JINDRA, Martin. Dějiny protikomunistické rezistence [online]. Praha: ÚSTR [cit. 2019-09-08]. Dostupné online. 
  4. Národní archiv Praha, pracoviště Chodovec: číslo fondu 1488, název fondu Státní soud Praha, rozsudek sp.zn. 3 Ts I 48/52