Princip ekvivalence

fyzikální princip ve všeobecné relativitě, podle kterého je gravitační a setrvačná hmotnost stejná

Princip ekvivalence je fyzikální koncept z oblasti obecné teorie relativity. V nejjednodušší podobě říká, že nelze rozlišit gravitační zrychlení od zrychlení pohybem. Jedním z východisek pro toto tvrzení byl tzv. Eötvösův experiment.