Prezident Sovětského svazu

Prezident Sovětského svazu byla funkce hlavy státu, která byla v zemi zavedena v roce 1990 jako součást tzv. perestrojky, neboli přestavby společnosti.

Prezident v roli hlavy státu nahradil předsedu Nejvyššího sovětu SSSR.

Prvním a posledním prezidentem SSSR byl Michail Sergejevič Gorbačov, a to od 15. března 1990 do 25. prosince 1991, s krátkou přestávkou v létě roku 1991, kdy došlo k levicovému pokusu o puč, vedenému samozvaným Generálním výborem pro výjimečný stav (GKČP - Генеральный комитет по чрезвычайному положению).

Související článkyEditovat