Prezident úřadu pro obchod a kolonie

Prezident úřadu pro obchod a kolonie, respektive První lord pro obchod (First Lord of Trade) byla funkce člena vlády v Anglii a Velké Británii v letech 1695–1782. Úřad pro obchod a kolonie (Board of Trade) byl zřízen za vlády Viléma Oranžského v prosinci 1695 a nahradil dosavadní výbor Tajné rady pro obchod a kolonie (Committee of the Privy Council for Trade and Plantations). K úpravě kompetencí došlo po zřízení samostatného ministerstva kolonií v roce 1768, úřad byl zrušen v rámci celkové reorganizace státní správy v roce 1782. Správa obchodu přešla znovu pod výbor Tajné rady, již v roce 1786 byl ale opět zřízen úřad pro obchod v čele s prezidentem, respektive ministrem obchodu (již bez kompetencí pro kolonie).

Historie úřadu

editovat

Po restauraci Stuartovců byly pro správu obchodu a zámořských držav zřízeny dva orgány – rada pro obchod (7. listopadu 1660) a rada pro kolonie (1. prosince 1660). Obě rady měly 50 členů, personální složení obou rad bylo ale do značné míry identické, takže již tehdy byly položeny základy pro zřízení společné instituce spravující oba resorty. Dlouholetým prezidentem obou státních rad byl významný státník hrabě z Clarendonu, po jeho pádu v nemilosti převzal radu pro obchod králův bratr vévoda z Yorku, do čela rady pro kolonie byl jmenován hrabě Sandwich. V rámci vlády cabal byla ustanovena společná státní rada pro obchod a kolonie, jejím prezidentem byl hrabě Shaftesbury. Po rozkladu vlády cabal byly záležitosti obchodu a kolonií podřízeny výboru Tajné rady pro obchod a kolonie (1675–1696). Tento výbor měl 21 členů, zasedali v něm převážně významní státníci z řad aristokracie, kteří zastávali i další funkce. Za vlády Viléma Oranžského byl koncem roku 1695 zřízen úřad pro obchod a kolonie (Board of Trade), v jehož čele stál prezident, respektive 'první lord obchodu' (First Lord of Trade). Ten měl k dispozici radu o 14 členech; členy rady byli automaticky z titulu svých funkcí prezident Tajné rady, lord kancléř, lord strážce tajné pečeti, dva státní sekretáři, kancléř pokladu a první lord admirality. Dalšími členy rady byli komisaři pro obchod a kolonie (Lord Commissioner for Trade and Plantations). Stejně jako post lorda pokladu na ministerstvu financí nebo lorda admirality na ministerstvu námořnictva byla funkce lorda pro obchod a kolonie odrazovým můstkem pro kariéru řady později významných státníků. S jedinou výjimkou Charlese Townshenda stáli v čele úřadu peerové.

Po sedmileté válce bylo v roce 1768 zřízeno samostatné ministerstvo kolonií, až do roku 1779 ale zůstaly obě funkce personálně spojeny. Ve své původní podobě byl úřad pro obchod a kolonie zrušen v rámci reorganizace státní správy v roce 1782, správu obchodu dočasně převzal opět výbor Tajné rady (1784–1786), kolonie přešly pod ministerstvo vnitra. Předsedou výboru Tajné rady pro obchod a kolonie (President of the Committee on Trade and Foreign Plantations) byl tehdejší ministr vnitra vikomt Sydney. Již v roce 1786 byl ale zřízen nový úřad pro obchod (již bez kompetencí pro kolonie), jeho prvním prezidentem (tj. ministrem obchodu) se stal Charles Jenkinson, 1. hrabě z Liverpoolu.

Seznam prezidentů úřadu pro obchod a kolonie 1695–1782

editovat
Jméno Foto Nástup do funkce Konec funkce Životní data
John Egerton, 3. hrabě z Bridgewateru   16. prosince 1695 9. června 1699 16461701
Thomas Grey, 2. hrabě ze Stamfordu   9. června 1699 8. ledna 1702 16541720
Thomas Thynne, 1. vikomt Weymouth   8. ledna 1702 25. dubna 1707 16401714
Thomas Grey, 2. hrabě ze Stamfordu   25. dubna 1707 12. června 1711 16541720
Charles Finch, 4. hrabě z Winchilsey   12. června 1711 16. srpna 1712 16721712
Francis North, 2. baron Guildford   15. září 1712 13. prosince 1714 16731729
William Berkeley, 4. baron Berkeley   13. prosince 1714 12. května 1715 16661740
Henry Howard, 6. hrabě ze Suffolku   12. května 1715 31. ledna 1718 16701718
Robert Darcy, 3. hrabě z Holdernessu   31. ledna 1718 11. května 1719 16811722
Thomas Fane, 6. hrabě z Westmorlandu   11. května 1719 22. května 1735 16811736
Benjamin Mildmay, 1. hrabě Fitzwalter   22. května 1735 27. června 1737 16721756
John Monson, 1. baron Monson   27. června 1737 29. července 1748 16931748
George Montagu, 2. hrabě z Halifaxu   1. listopadu 1748 21. března 1761 17161771
Samuel Sandys, 1. baron Sandys   21. března 1761 1. března 1763 16951770
Sir Charles Townshend   1. března 1763 20. dubna 1763 17251767
William Petty, 2. hrabě ze Shelburne   20. dubna 1763 9. září 1763 17371805
Wills Hill, 1. hrabě z Hillsboroughu   9. září 1763 20. července 1765 17181793
William Legge, 2. hrabě z Dartmouthu   20. července 1765 16. srpna 1766 17311801
Wills Hill, 1. hrabě z Hillsboroughu   18. srpna 1766 18. prosince 1766 17181793
Robert Nugent, 1. hrabě Nugent   19. ledna 1767 20. ledna 1768 17091788
Wills Hill, 1. hrabě z Hillsboroughu

(zároveň ministr kolonií)

  20. ledna 1768 31. srpna 1772 17181793
William Legge, 2. hrabě z Dartmouthu

(zároveň ministr kolonií)

  31. srpna 1772 10. listopadu 1775 17311801
lord George Sackville-Germain

(zároveň ministr kolonií)

  10. listopadu 1775 6. listopadu 1779 17161785
Frederick Howard, 5. hrabě z Carlisle   6. listopadu 1779 9. prosince 1780 17481825
Thomas Robinson, 2. baron Grantham   9. prosince 1780 11. července 1782 17381786

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat