Prezentace

prezentace nějakého tématu před publikem

Prezentací se rozumí:

  • výklad,
  • ukázka něčeho,
  • produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint nebo Apple Keynote).

Prezentačním programem se potom rozumí specializovaná počítačová aplikace, která umožňuje vytvářet nebo předvádět elektronické prezentace, přičemž tyto programy lze rozdělit na: programy umožňující vytvoření prezentace, programy umožňující předvádění prezentace a kombinované (zajišťují obě funkce). Pokud je prezentace vytvářena pro výukové účely, hovoří se o výukové prezentaci. Při prezentování je uplatňována zásada názornosti.

Literatura editovat

Externí odkazy editovat