Pravoslavná svatba

Pravoslavná svatba je sňatek mezi mužem a ženou pravoslavného vyznání.

Svatba v ruském pravoslavném chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Voroněži, 2019

Význam svatbyEditovat

Svátost nebo přesněji Svatá tajina manželství nespojuje pouze muže a ženu. Je to spíše svědectví církve o spojení, které Bůh započal tvořit v jejich životech. Svazek je denně podrobován pokušení, hříchu, bolesti a smrti. Ale skrze Svatou tajinu svazek zároveň vstupuje do nové reality, Království Božího. Manželství v Kristu je obnoveno ve své prvotní dokonalosti a svatosti, tento svazek je připraven pro možnost, pro kterou Bůh zamýšlel pro sňatek od počátku: věčný život v radosti ze svazku s Ním. Je tedy nutné, aby pravoslavnou víru vyznávali oba snoubenci.

Svatba je tudíž více než jen smlouva. Není zde výměna slibu, neboť oba z dvojice se jeden druhému svobodně a rovnoprávně zavázali k souhlasu a přijetí Boží přítomnost ve svém svazku. Neužívá se zde fráze „dokud nás smrt nerozdělí“. Je-li sňatek uzavřen v chrámu, náleží do Božího Království, a smrt jako rozloučení nad ním nemá moc, neboť Kristus svým křížem a zmrtvýchvstáním překonal smrt, proto je svazek muže a ženy v Kristu věčný.

Výměna prstenůEditovat

Pravoslavná Svátost manželství, podobně jako u byzantských katolíků, sestává ze dvou částí: výměny prstenů a poté korunovace. Tato první část svatby je podobná civilnímu obřadu. Koná se ve vestibulu nebo ve vstupních prostorách kostela, který je v pravoslavné církvi přirovnáván k vnějšímu světu. Při této bohoslužbě se církev nejprve modlí za dvojici. Zde uznává a požehnává svazku, jenž započal „ve vnějším světě“ a nyní očekává své naplnění v budoucím světě. Poté, co duchovní společně požehná dvojici, prstýnky se nasadí na prsteník pravé ruky (ruka, kterou se tradičně přísahá anebo žehná a také ruka, kterou se skrze znamení kříže vyjadřuje přítomnost Boha). Prsteny jsou od nejstarších dob samozřejmě také symbolem zasnoubení, souznění, autority a opatrovnictví. Výměna prstenů vyjadřuje skutečnost, že se manželé mají stále doplňovat. Oba mají být svazkem obohaceni. Výměna prstenů představuje přísahu, že oba budou sdílet a vyměňovat si tělesné i duchovní dobré i zlé, slib věčné lásky a oddanosti. Na konci obřadu obdrží novomanžel ikonu Krista a novomanželka ikonu Bohorodičky.

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Marriage in the Eastern Orthodox Church na anglické Wikipedii.


Externí odkazyEditovat