Prahování (anglicky thresholding) je funkce, která obecně upravuje hodnoty vstupu podle předpisu:

,

kde:

  • c je vstupní hodnota jasu nebo barvy,
  • f(c) je výsledná hodnota,
  • práh je prahovací hodnota,
  • A a B jsou nové hodnoty pro vstupní hodnotu c pod a nad prahem.

Prahování lze považovat za primitivní případ vzorkování analogového signálu.

Prahování se používá v mnoha oblastech:

Grafika editovat

 
Ukázka obrázku dvouhodnotově oprahovaného do černobílé

V grafice se prahují jasové či barevné složky pixelů obrazu. Hodnotu prahu pak lze určit například z barevného a jasového histogramu obrázku.

Funkci prahování lze použít mimo jiné jako metodu předzpracování pro detekci hran v obrázku, rozpoznávání znaků apod.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Související články editovat