Pracovní plošina je zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných, jako jsou okraje střech, koruny stromů, osvětlovací stožáry, trakční vedení elektrizovaných drah a vleček. Pohyblivá pracovní plošina dopravuje osádku pracovního koše do místa práce.

Autoplošina s kloubovo-teleskopickým výložníkem, skupiny 1b, na typizovaném automobilovém podvozku
Samohybná teleskopická pracovní plošina s natáčecím košem skupiny 3b
Samohybná nůžková pracovní plošina skupiny 3b

Pracovní plošiny motorickým pohonem a zdvihem nad 1,5 metru od úrovně terénu jsou vyhrazená technická zařízení zdvihací (zkratka VTZ).

Podléhají dozoru podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a souvisejících předpisů.

Jsou to stroje, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250/zneni-20220701

Dělení pracovních plošin podle provedení konstrukce editovat

Stožárové šplhací pracovní plošiny editovat

 • Jednostožárové
  • Pojízdné
  • Pevné
 • Více stožárové
  • Pojízdné
  • Pevné

Závěsné pracovní plošiny editovat

 • Dočasné
 • Pro údržbu opláštění budov

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny editovat

 • Samohybné plošiny
 
Přívěsná kloubovo-teleskopická plošina skupiny 1b

Speciální pracovní plošiny editovat

 • S elektrickou izolací
 • Nepřenosné plošiny pro údržbu mostů
 • Určená technická zařízení - zařízení, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků nebo vodních vleků (§47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění - o dráhách a souvisejících předpisů)
  • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné
  • pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-266#cast7
 • Určená technická zařízení - zdvihací konstruována, vyráběna a používána s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou nebo ve vojenských objektech a jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil - §2 (11) zákona č. 219/1999 Sb., v platném znění - o ozbrojených silách České republiky a souvisejících předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-219?text=%C2%A72
 • Vyhrazená zařízení - zdvihací zařízení v působnosti státní báňské správy https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-61/zneni-20210101#cast5
 • Historické plošiny - veteráni
  • Trolejová věž používala se k výstavbě a k údržbě elektrizovaných železničních drah
  • Věžka používala se k výstavbě a k údržbě elektrizovaných městských drah

Pracovní plošina – volitelné příslušenství strojního zařízení editovat

 • Manipulátoru
 • Mobilního výložníkového jeřábu
 • Hydraulického nakládacího jeřábu
 • Přívěsného jeřábu
 • Minijeřábu
 • Vysokozdvižného vozíku
 • Traktoru
Externí odkazy editovat