Průměrná mzda

Průměrná (hrubá měsíční nominální) mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc.

Průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice počítá Český statistický úřad z mezd, do kterých se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Vývoj průměrné mzdy v České republiceEditovat

 
Vývoj průměrné mzdy v České republice za období 4/2009 - 4/2017.

Od 4. čtvrtletí 2009 do 4. čtvrtletí 2017 byla nejmenší průměrná nominální hrubá mzda v 1. čtvrtletí roku 2010. Naopak největší průměrná nominální hrubá mzda byla nakonci, v 4. čtvtletí roku 2017.

Zdroje statistiky mezdEditovat

Každé čtvrtletí Český statistický úřad zveřejňuje informace o vývoji průměrných mezd, a to na základě informací z podnikového výkaznictví. To poskytuje spolehlivé údaje o průměrných mzdách v národním hospodářství, které lze třídit jen podle některých hledisek, např. podle odvětví a velikostních skupin podniků. Organizace poskytují úhrnné údaje o celkovém počtu zaměstnanců a celkovém objemu mezd. Průměrná měsíční mzda se pak počítá jako aritmetický průměr, tedy celkový objem mzdových prostředků se vydělí počtem zaměstnanců a počtem odpovídajících období, např. měsíců. Vedle toho existují roční data ze strukturální statistiky, kterou zpracovává ČSÚ ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tyto údaje poskytují detailní informace o mzdách zaměstnanců. Toto šetření zjišťuje mzdy jednotlivých zaměstnanců spolu s podstatnými personálními údaji o zaměstnanci, např. pohlaví, vzdělání, věk. Díky tomuto šetření se získá statistika, která poskytuje strukturální údaje o dosažených mzdách tříděných podle např. věku, dosaženého vzdělání apod. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je tedy doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Takto vypočtená průměrná mzda není a ani nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou z podnikového výkaznictví ČSÚ.

Medián mezdEditovat

Odbornou veřejností je více než průměrná mzda požadován ukazatel medián mezd.[zdroj?] Medián ovšem nelze získat z podnikového výkaznictví. Podklady pro medián jsou k dispozici ze strukturálního šetření, kdy se shromažďují data za jednotlivé zaměstnance. Seřazením platů (mezd) všech zaměstnanců od největšího po nejmenší je tak zaměstnanec, který se se svou mzdou nachází přesně uprostřed, pobírá medián mezd. Statistická distribuce mezd má totiž kladný koeficient šikmosti a proto nejpravděpodobnější mzdou (modus) je menší mzda než je průměrná.[1] Čím je větší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem, tím vyšší mzdová nerovnost v zemi, ve sledované ekonomice, je. Mzdové rozdíly v Česku jsou v rámci zemí OECD jedny z nejmenších.[2] Přibližně 10 % mezd je menších než 0,5 průměrné mzdy, polovina mezd je menších než 0,85 průměrné mzdy a přibližně 10 % nejvyšších mezd je nad 1,5násobek průměrné mzdy. Mzdy jsou vyrovnanější ve vyspělejších zemích, kde je i průměrná mzda blíže mediánu mezd.

PříkladEditovat

Ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,0 %, reálně se zvýšila o 5,3 %. Medián mezd činil 27 320 Kč.  

Ve 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31 646 Kč, což je o 2 337 Kč (8,0 %) více než ve stejném období roku 2016. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně se tak mzda zvýšila o 5,3 %. Objem mezd vzrostl o 10,0 %, počet zaměstnanců o 1,9 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2017 po očištění od sezónních vlivů 2,1 %.

Medián mezd (27 320 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,9 %, u mužů dosáhl 29 639 Kč, u žen byl 24 790 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 263 Kč a 51 412 Kč.

V roce 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 929 Kč (7,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se mzda zvýšila o 4,4 %.[3]

Porovnání průměrné čisté měsíční mzdy ve světěEditovat

Průměrná měsíční čistá mzda v zemích OECD (za rok 2015, v Kč)

Země Průměrná čistá měsíční mzda
Švýcarsko 153 174 Kč
Norsko 95 901 Kč
Austrálie 90 381 Kč
Lucembursko 86 712 Kč
Island 84 832 Kč
Velká Británie 78 784 Kč
Dánsko 78 473 Kč
Švédsko 77 913 Kč
Nizozemsko 77 721 Kč
USA 73 658 Kč
Japonsko 71 747 Kč
Finsko 67 732 Kč
Německo 63 945 Kč
Rakousko 63 772 Kč
Irsko 63 060 Kč
Nový Zéland 63 013 Kč
Korea 61 841 Kč
Belgie 60 967 Kč
Kanada 60 504 Kč
Francie 60 503 Kč
Izrael 59 333 Kč
Itálie 46 639 Kč
Španělsko 46 449 Kč
Řecko 34 597 Kč
Portugalsko 27 913 Kč
Slovinsko 27 196 Kč
Estonsko 23 756 Kč
Chile 20 736 Kč
Česko 20 316 Kč
Slovensko 18 406 Kč
Polsko 17 875 Kč
Turecko 16 096 Kč
Maďarsko 15 045 Kč
Mexiko 10 648 Kč

Průměrná mzda v rámci krajů ČREditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejvyssi-nejnizsi-mzdy-prehled-zvyseni/r~fb6f2e70a22911e7a7000025900fea04/ - Kdo si nejvíc polepšil? Nový žebříček ukazuje nejlépe i nejhůře placené práce v Česku
  2. http://finexpert.e15.cz/jak-se-lisi-prumerna-mzda-a-median
  3. KURZY.CZ. Kurzy měn, akcie, komodity, zákony, zaměstnání - Kurzy.cz. www.kurzy.cz [online]. [cit. 2018-05-12]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat