Průlomové údolí

Průlomová údolí jsou říční údolí, která spojují dvě níže položené oblasti skrz výše položenou oblast. Díky tomu často představují nejvýhodnější spojnici přes vysočiny a často jimi procházejí cesty, silnice a železnice.

Dvě za sebou jdoucí průlomová údolí vytvořená řekou Juniata v Pensylvánii v USA

Geologie editovat

Průlomová údolí mohou vzniknout třemi způsoby:

  • Antecedence: vodní tok protéká plochou krajinou, jejíž část se postupně začne působením tektonických sil zdvihat. Pokud vodní tok prohlubuje údolí rychleji, než probíhá výzdvih, řeka si podrží svůj směr.
  • Epigeneze: vodní tok se po snížení erozní báze zařezává do neodolných hornin a nezmění svůj směr ani po dosažení tvrdého skalního podloží
  • Zpětná eroze: Pokud leží jedna strana pohoří níže než druhá a dopadá na ni větší množství srážek, mohou vodní toky z této strany pohoří proříznout jeho hlavní hřeben a spojit se s toky z druhé strany původního rozvodí

Antecedence a epigeneze jsou procesy schopné vytvoření mnohem rozsáhlejších útvarů, než jsou průlomová údolí. Například Grand Canyon řeky Colorado vznikl jejich kombinací.

Horní tok řeky nad průlomovým údolím může být načepován jiným vodním tokem. Z říčního údolí se tak stane nízko položený průsmyk. Tento typ terénu se vyskytuje v Appalačském pohoří v povodí řeky Shenandoah [1]

Průlomová údolí mohou v závislosti na rozsahu překonávané vysočiny dosahovat různých délek, řádově od stovek metrů až po stovky kilometrů.

Příklady editovat

 
Dunajec tekoucí na obrázku zprava doleva vstupuje do svého průlomu přes Pieniny poblíž obce Červený Kláštor

Česko editovat

Zahraničí editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat