Právník roku

české ocenění pro právníky

Právník roku je soutěž pořádaná od roku 2005 společností epravo.cz ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky a profesními komorami a sdruženími v oblasti právaČeskou advokátní komorou, Soudcovskou unií České republiky, Unií státních zástupců České republiky, Notářskou komorou České republiky, Exekutorskou komorou České republiky a Unií podnikových právníků České republiky.

Ocenění získávají skleněnou plastiku sv. Yva.

Právník roku 2005Editovat

Právník roku 2006Editovat

Právník roku 2007Editovat

Právník roku 2008Editovat

Právník roku 2009Editovat

Právník roku 2010Editovat

Právník roku 2011Editovat

Právník roku 2012Editovat

Právník roku 2013Editovat

Právník roku 2014Editovat

Právník roku 2015Editovat

 • v oboru občanské právo: JUDr. Roman Fiala
 • v oboru trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová
 • v oboru obchodní právo: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 • v oboru správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
 • v oboru právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová
 • v oboru insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.
 • v oboru občanská a lidská práva a právo ústavní: doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • ocenění Pro bono: Mgr. Jiří Klega
 • talent roku: Mgr. Daniel Maroušek
 • zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež
 • právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.

Právník roku 2016Editovat

 • v oboru občanské právo: JUDr. Ladislav Muzikář
 • v oboru trestní právo: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
 • v oboru finanční právo: JUDr. Monika Novotná
 • v oboru pracovní právo: JUDr. Ladislav Jouza
 • v oboru rodinné právo: JUDr. Daniela Kovářová
 • v oboru právo duševního vlastnictví: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
 • v oboru občanská a lidská práva a právo ústavní: JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
 • ocenění Pro bono: JUDr. Viktor Rossmann
 • talent roku: Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
 • zvláštní ocenění za přínos české justici: JUDr. Ivana Švehlová
 • právnická síň slávy: JUDr. Iva Brožová

Právník roku 2017Editovat

 • v oboru občanské právo: JUDr. Zdeněk Novotný
 • v oboru trestní právo: Mgr. Bc. Iva Jónová
 • v oboru finanční právo: JUDr. Barbara Pořízková
 • v oboru insolvenční právo: JUDr. Michal Žižlavský
 • v oboru správní právo: JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
 • v oboru právo informačních technologií: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
 • v oboru občanská a lidská práva a právo ústavní: JUDr. Vojen Güttler
 • ocenění Pro bono: Mgr. et Mgr. Alena Vlachová
 • talent roku: JUDr. Linda Kolaříková
 • právnická síň slávy: JUDr. Jiří Machourek

Právník roku 2018Editovat

 • v oboru občanské právo: Mgr. Jan Záruba
 • v oboru trestní právo: JUDr. František Púry, Ph.D.
 • v oboru finanční právo: JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.
 • v oboru pracovní právo: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • v oboru správní právo: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
 • v oboru právo informačních technologií: JUDr. Tomáš Nielsen
 • v oboru občanská a lidská práva a právo ústavní: doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
 • ocenění Pro bono: Mgr. Robert Plicka
 • talent roku: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
 • cena sv. Yva za zásluhy o advokacii: JUDr. Antonín Fürst st.
 • právnická síň slávy: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

Právník roku 2019Editovat

 • v oboru občanské právo: doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
 • v oboru trestní právo: JUDr. Robert Fremr
 • v oboru správní právo: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
 • v oboru rodinné právo: JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
 • v oboru insolvenční právo: JUDr. Jolana Maršíková
 • ocenění Pro bono: Mgr. Vítězslav Dohnal
 • talent roku: JUDr. Jakub Drápal, M. Phil.
 • cena sv. Yva za zásluhy o advokacii: JUDr. Ladislav Krym
 • právnická síň slávy: JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný

Externí odkazyEditovat