Právní jistota

zachovávání práva a zákonnosti

Právní jistota plyne z dodržování práva, ze zachovávání legality jak při jeho tvorbě, tak i aplikaci. Právní jistota je jedním ze znaků existence právního státu.[1]

K naplnění požadavku právní jistoty musí být vytvořeny podmínky pro to, aby bylo objektivní právo dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné a aby byla dodržována subjektivní práva všech. Nikdo nesmí být bez zákonného důvodu na svých právech zkrácen a každý, kdo porušuje právní povinnosti, musí být zákonným způsobem postižen. Tím je naplňováno legitimní očekávání fyzických i právnických osob.[1]

Právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu, je předpokladem fungování právního státu.[1]

Reference

editovat
  1. a b c HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. Heslo Právní jistota. 

Související články

editovat