Pránájáma je složené sanskrtské slovo (v dévanágarí प्राणायाम), prána (dech) a ájáma (ovládání) a znamená ovládání dechu.[1] Podle védských spisů se dech skládá ze tří složek – vdech (púraka), zadržení dechu (kumbhaka) a výdech (rečaka).[2][3]

Pránájáma je jogínské cvičení jejímž účelem je ovládnutí životní energie – prány. Většina technik se zaměřuje na prodloužení jedné, dvou nebo všech tří součástí dechu. Při některých technikách trvá výdech dvakrát tak dlouho než vdech a zadržení dechu trvá někdy až čtyřikrát déle. Jedním z nejdůležitějších principů pránájámy je dýchání nosem. V nose se dech čistí, otepluje a zvlhčuje a jsou vnímány vůně. V přeneseném slova smyslu se dá říci, že "čicháme pránu", ten nejdůležitější důvod, proč dýchat nosem.[4]

Přehled editovat

Historie editovat

Nejstarší popis prány najdeme v upanišadách, jako hlavního nositele životní energie nebo i ve významu životního dechu.[5] V Kaušítaki-bráhmana upanišad je prána átmanem vědomí:[6]

sa éša prána éva pradžňa átma anandó'džaró'mrtah.
Právě tato prána je átmanem vědomí.

Kaušítaki-bráhmana upanišad III.8

Pránajáma je čtvrtým odvětvím jógy podle Pataňdžaliho jóga súter:

tasmin sati švása prašvásajor gativiččhédah pránájámah, báhjábhántara-stambha-vrttir déšakála-sankhjábhih paridrštó dírghasúkšmah, báhjábhjantara-višajákšépi čaturthah
Pak zdokonalujeme dýchání ovládáním vdechu, zadržením dechu a výdechu. Dech zadržujeme dlouze nebo krátce, mnoho nebo málo, podle počtu, doby a množství. Při čtvrtém způsobu zdokonalení se dech nezadržuje.

Pataňdžali II. 49 – 51

a podle čtvrté kapitoly Bhagavadgíty je pránájáma obětováním:

apáné džuhvati pránam práné'pánam tathá'paré, prána apánagatí ruddhvá pránájáma parájanáh
Jiní zase, kteří jsou oddáni ovládání prány tím, že ovládli výdech a vdech, obětovali pránu do vdechu a vdech do prány.

Bhagavadgíta 4.29

Vědecký výzkum editovat

Různé medicinální studie ukazují, že pravidelné, pomalé pránájámické dýchání má pozitivní vliv na různé fyziologické funkce, jako například: snížení potřeby kyslíku, pomalejší tep nebo nižší krevní tlak a změny v autonomní nervové soustavě,[7][8] zlepšení astmatických projevů,[9][10] a redukce projevů stresu.[11]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. (anglicky) Georg Feuerstein(1998), Tantra: The Path of Ecstacy, Shambhala Publications, Boston
 2. (anglicky) A Sanskrit-English dictionary, Sir Monier Monier-Williams, New Edition
 3. (anglicky) Taimni, I. K. (1996) The Science of Yoga, Madras, India
 4. (anglicky) Svámi Sivananda, (1971), The Science of Pranayama
 5. Dušan Zbavitel, (2004), Upanišady
 6. (anglicky) S. Radhakrishnan, (1991), The principal Upanišads
 7. (anglicky) Pub Med Jerrath (2006), dostupné: 19-1-2009
 8. (anglicky) Pub Med Brown & Gerbarg (2005), dostupné: 19-1-2009
 9. (anglicky) Pub Med Cooper (2003), dostupné: 19-1-2009
 10. (anglicky) Pub Med Vedanthan (1998), dostupné: 19-1-2009
 11. (anglicky) Pub Med Bhattacharya (2002), dostupné: 19-1-2009

Literatura editovat

 • ISBN 978-1-56589-212-5 Yogananda, Paramahansa (2005), Autobiography of a Yogi, Crystal Clarity Publishers, Reprint of 1946 first edition published by Philosophical Library, New York
 • ISBN 3-502-63414-9 André Van Lysebeth, Die große Kraft des Atems, O.W. Barth Verlag
 • ISBN 81-7059-212-7 Taimni, I. K. (1996), The Science of Yoga, Theosophical Publishing House, Madras, India
 • ISBN 81-7052-022-3 Sivananda, Swami (1971), The Science of Pranayama, Divine Life Society, Tehri-Garhwal, Uttar Pradesh, India
 • ISBN 0-9509300-0-8 Sunita, Yogini (1982), Pranayama Yoga, The Art Of Relaxation, The Lotus & the Rose
 • ISBN 0-8245-0686-3 Iyengar B.K.S (1994), The Light on Pranayama, The Yogic Art of Breathing, Crossroad Publishing Company
 • ISBN 1-59030-298-2 Rosen, Richard (2006), Pranayama Beyond the Fundamentals; An In-Depth Guide to Yogic Breathing, Shambhala Publications
 • ISBN 80-86685-34-9 Zbavitel, Dušan (2004), Upanišady, Překlad ze sanskrtských originálů, DharmaGaia, Praha
 • ISBN 0-19-562350-9 The principal Upanišads, With introduction and notes by S. Radhakrishnan

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Videa