Potravinová bezpečnost

Potravinová bezpečnost nějaké země či regionu znamená fyzickou a finanční dostupnost dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatelstvo této země.

Ohrožení potravinové bezpečnosti jsou faktory, které mohou ztížit dostupnost potravin v globálním měřítku. Těmto faktorům je nutné věnovat dostatečnou pozornost a řešit jejich dopady, aby v budoucnu bylo možné zajistit dostatek jídla pro všechny obyvatele naší planety.

Hlavní rizikaEditovat

Celý systém produkce potravin je ovlivněn řadou různých faktorů. Mezi ty nejvíce ohrožující patří nárůst lidské populace naší planety a jeho poptávka po dostatečném množství potravin,[1] ztenčování vodních zásob a nerostných surovin, či degradace velké části zemní půdy.[2] Současná změna klimatu na Zemi výrazně ovlivní fungující ekosystém. Postupem času se rozmanitost rostlin začne měnit, dojde k záhubě a vzniku nových druhů rostlin i zvířecích chorob.[3] Naroste cena energie a jídla společně i s jejich plýtváním. Toto vše bude mít na potravinovou bezpečnost obrovský dopad.

Ohrožující faktoryEditovat

Růst lidské populaceEditovat

Naše planeta sčítá v současnosti zhruba 7.8 miliard obyvatel a očekává se, že se toto číslo do roku 2050 navýší až o třetinu na zhruba 10 miliard obyvatel. Nejvyšší nárůst se odhaduje u obyvatel subsaharské populace (+114 %) a nejméně v oblasti jihovýchodní Asie (+13 %). Kvůli urbanizaci bude většinová část populace žít ve velkých městech, a to až 70 procent ze současných 49 procent. Aby bylo možné tuto rostoucí poptávku uspokojit, bude nutné výrazně navýšit produkci potravin ve všech odvětvích. Jen obilovin by bylo nutné vyprodukovat ročně o 200 milionů tun více, celkem tedy 470 milionů kolem roku 2050. Toho lze dosáhnout například intenzivnější sklizní či rozšiřováním orné půdy, přičemž se největší část bude nacházet v rozvojových zemích, kde je efektivita využívání vody k dalším účelům stále nízká.[4]

Nedostatek vodyEditovat

Zatímco množství vody potřebné k produkci potravin z důvodu zvyšování populace narůstá, hladina řek a jezer postupně klesá. Bude nevyhnutelné, aby se lidé o tyto omezené zdroje dělily mnohem více, než je tomu v současnosti. Pohle mnohých expertů je nedostatek vody jednou z nejtěžších výzev, které budeme v budoucnu čelit.

Momentálně je nedostatkem vody ovlivněno více než 4 miliard obyvatel. Tento problém se nebude týkat pouze oblastí s nedostatkem vody, výrazně ovlivněn bude taktéž celosvětová produkce potravin.

FAO varuje před nárůstem konfliktů o vodu, které již momentálně probíhají. Můžeme například zmínit boj o vodu v provincii Petorca v Chile mezi místní komunitou a avokádovými plantážemi. Tyto konfrontace mohou postupně vést až k destabilizaci společnosti či k ozbrojeným konfliktům mezi jednotlivými státy.[5]

Degradace půdyEditovat

Dalším rizikem pro naši planetu je degradace zemní půdy, ke kterému dochází především vlivem extrémního sucha. Jedná se o proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti. Degradace půdy může mít mnoho podob, pokaždé má však negativní dopad na produkci jídla a zadržování vody v zemi. Díky tomu se postižená část půdy stane neúrodnou.

Podle nejnovějších zpráv žije v současnosti 43 procent obyvatel v místech s určitou mírou degradace půdy. Odhaduje se, že do roku 2050 bude v dalších takových oblastech žít více než 4 miliardy naší populace. Nejzranitelnější jsou oblasti subsaharské Afriky, centrální a latinské Ameriky, kde vlivem klimatu dochází k největším suchům. Kolem roku 2050 dojde k využití veškeré volné půdy k zemědělství s výjimkou neobyvatelných oblastí zahrnující pouště, hory, tundry a polární regiony.

Pravděpodobnost, že dojde k boji o zbývající území, je neustále vyšší. Tyto konflikty se stávají hlavním spouštěčem pro nucenou migraci obyvatel, pro nás známou migrační krizi způsobenou válečnými konflikty v Sýrii. Jelikož tyto migrace probíhají mezistátně, bude nutné počítat se zpřísněním ochrany státních hranic a systému sociální ochrany. [2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Food security na anglické Wikipedii.

  1. Global Food Security [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b EL-ZEIN, Abbas. On dangerous ground: land degradation is turning soils into deserts. The Conversation [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. THOMPSON, Stuart. Four threats to global food security and what we can do about them. The Conversation [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
  5. Water scarcity threatens future food security. old.danwatch.dk [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné online. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat