Tento článek je o události z Ježíšova života. O obraze od Leonarda da Vinciho pojednává článek Poslední večeře (da Vinci).
Poslední večeře (Katedrála v Meaux)
Fra Angelico, Poslední večeře ( Florencie, 1440)
S. Ušakov, Poslední večeře (1685)

Poslední večeře znamená důležitou událost ze života Ježíše Krista, který den před svým umučením slavil se svými učedníky velikonoční slavnost Pesach. Při této večeři, která je vylíčena v evangeliích, jim rozděloval chléb a víno jako „své tělo a svou krev“ a přikázal jim, aby to opakovali na jeho památku. Tak vzniklo křesťanské slavení a svátost eucharistie.

PopisEditovat

Poslední večeři popisují všechna synoptická evangelia[1][2][3]. Její průběh zhruba odpovídá židovské večeři pesach na památku vyvedení Izraele z Egypta[4]. Evangelia uvádějí její přípravu, rozdílení chleba a vína jako Ježíšova „těla a krve“ a zradu Jidáše Iškariotského, jednoho z učedníků. Podle Janova evangelia[5] začala tím, že Ježíš všem učedníkům umyl nohy, sama večeře se jen stručně zmiňuje bez rozdílení chleba a vína, a po večeři – podobně jako v Lukášově evangeliu – navazuje Ježíšova závěrečná promluva, modlitba a rozloučení.

Ustanovení eucharistieEditovat

Související informace naleznete také v článcích Eucharistie a Večeře Páně.

Podle synoptických evangelií Ježíš při rozdělování chleba a vína mluvil o „nové smlouvě“ a o „své krvi“, která tuto smlouvu zpečeťuje a prolévá se na odpuštění hříchů. V Lukášově evangeliu na to navazuje příběh o učednících na cestě do Emaus[6], kde se s Ježíšem setkali při lámání chleba, a o pravidelném slavení večeře Páně píše Pavel z Tarsu v listu Korintským[7]. Slavení eucharistie (Večeře Páně) tak už v samém počátku křesťanství není jen připomínkou Poslední večeře, nýbrž také zpřítomněním Krista jako vykupitele. Tvoří patrně jádro nejstarší křesťanské bohoslužby a podle knihy Didaché se už ve 2. století konalo každou neděli.

Poslední večeře v uměníEditovat

Ježíšova poslední večeře se velmi často zobrazovala v křesťanském umění, jednou z nejslavnějších je freska Leonarda da Vinci v kostele S. Maria delle Grazie v Miláně.

Ve fotografii se tomuto tématu věnovali v různých obměnách například izraelský fotograf Adi Nes nebo Američan David LaChapelle.

Poslední večeře se též objevuje coby parodie v různých komediálních filmech a seriálech (například MASH či v seriálu Červený trpaslík).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Mt 26, 17–29 (Kral, ČEP)
  2. Mk 14, 17–26 (Kral, ČEP)
  3. L 22, 7–22 (Kral, ČEP)
  4. Ex 12, 2–11 (Kral, ČEP)
  5. J 13, 1–35 (Kral, ČEP)
  6. L 24, 13–35 (Kral, ČEP)
  7. 1Kor 11, 23 (Kral, ČEP)

LiteraturaEditovat

  • Ottův slovník naučný, heslo Večeře Páně. Sv. 26, str. 486

Externí odkazyEditovat