Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru

Nařízení eIDAS definuje poskytovatele služeb vytvářejících důvěru jako fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje jednu či více služeb vytvářejících důvěru buď jako kvalifikovaný, nebo jako nekvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru.

Kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru je poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který poskytuje jednu či více kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru a kterému orgán dohledu udělil status kvalifikovaného poskytovatele[1][2].

Vychází z anglického Trust Service Provider (TSP), zkratka se běžně používá i v české terminologii. Pro kvalifikované poskytovatele se pak používá zkratka QTSP (Qualified Trust Service Provider).

V praxi se nejčastěji jedná o poskytovatele certifikačních služeb, tzv. certifikační autority.

Historie

editovat

Termín poskytovatel služeb vytvářejících důvěru byl zaveden Evropským parlamentem a Evropskou radou jako důležitá a relevantní autorita zajišťující nepopiratelnost regulovaného postupu elektronického podepisování. Poprvé se objevil ve směrnici o elektronických podpisech 1999/93/ES a původně se jmenoval poskytovatel certifikačních služeb. Směrnice byla zrušena nařízením eIDAS, které se stalo oficiálním 1. července 2016[3][4]. nařízení je závazný legislativní akt, kterým se musí řídit všechny členské státy EU[5].

Reference

editovat
  1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). eur-lex.europa.eu [online]. 23.7.2014 [cit. 2020-09-20]. Dostupné online. 
  2. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Zákony pro lidi [online]. 24.8.2016 [cit. 2020-09-20]. Dostupné online. 
  3. REGULATION (EU) No 910/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC [online]. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION [cit. 2016-03-18]. Dostupné online. 
  4. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures [online]. Official Journal of the European Parliament [cit. 2016-06-22]. Dostupné online. 
  5. TURNER, Dawn M. eIDAS from Directive to Regulation [online]. Cryptomathic [cit. 2016-06-29]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat