Posesivní větná konstrukce

(přesměrováno z Posesivní minulý čas)

Posesivní minulý čas je v některých jazycích tvar trpného rodu, ve kterém je agens vyjádřen posesivní konstrukcí (tj. analogií slovesa mít).

PříkladyEditovat

jazyk příklad překlad doslovný překlad
makedonština го имам видено Стојана viděl jsem Stojana "mám viděno Stojana"
ruština (severozápadní dialekt) у меня корова подоено podojil jsem krávu "mám podojenu krávu"
vlaština am cântatâ zpíval jsem "mám zpíváno"
velština fe ges i fy stopio gan yr heddlu byl jsem zadržen policií "dostal jsem své zadržení policií"
ajmarština Mariyan akankañapkama dokud je Marie zde "během Mariina bytí zde"

Někdy tato konstrukce vychází z trpného rodu. Ve slovanských jazycích se rozšířila pod vlivem sousedních jazyků (románských, baltských, ugrofinských). Plně gramatikalizována je v rámci slovanských jazyků v kašubštině a makedonštině.

Situace v makedonštiněEditovat

V makedonštině se tato konstrukce používá zejména v jihozápadních dialektech, odkud se také rozšířila do spisovného jazyka. V některých jižních dialektech (v Egejské Makedonii) plně nahradila aorist a imperfekt (říká se např. имам спиено místo спиев "spal jsem" apod.). V těchto dialektech je také možné užít tuto konstrukci se slovesy být a mít, což ve spisovném jazyce není možné (имам бидено, имам имано). Posesivnímu minulému času konkuruje v dialektech (kromě aoristu a imperfektu) perifrastický čas s pomocným slovesem být (таму е биден, таму е имано apod.).

Do makedonštiny se tento čas dostal zřejmě vlivem vlaštiny.

Aglutinační jazykyEditovat

V některých aglutinačních jazycích se posesivní konstrukce používají v podřadných větách. Například v inuitštině a grónštině se agens přechodných sloves běžně vyjadřuje genitivem, pokud je přímý objekt určitý (definitní). Ajmarština a kečuánština znají posesivní konstrukci v minulém čase typu Mariyan alata "Marie nakoupila" (doslova "Mariino nakoupeníPAST").