Horní Posázaví, typická krajina
Prezentace Posázaví na Regiontouru 2010

Posázaví je oblast v okolí toku řeky Sázavy. Posázaví nabízí možnosti širokého kulturního, sportovního i historického vyžití. Okolí řeky i řeka samotná jsou hojně využívány především vodáky, cyklisty a pěšími turisty. Podél toku se nachází mnoho hradů, zámků a přírodních zajímavostí, které lákají turisty z celé České republiky. Dolní a střední částí Posázaví prochází železniční trať tzv. Posázavského pacifiku, která překonává hlavně na dolním toku Sázavy mnohé terénní překážky. K celému Posázaví se váže spousta pověstí, většina se týká vzniku přírodních úkazů a bývají zpravidla strašidelné.

Řeka SázavaEditovat

Název řeky Sázava pochází již z první poloviny 11. století. Slovo je původem české, v latinských pramenech z 11. století je řeka známa pod názvem Zazoa či Sassava. Řeka Sázava pramení nedaleko vesničky Nová Huť na Českomoravské Vrchovině. Po pár kilometrech od samotného pramene se vlévá do rybníka Velké Dářko, který je se svými 206 ha největší rybník na Českomoravské Vrchovině, který dnes nabízí bohaté sportovní vyžití. Jakmile řeka opustí Velké Dářko, ihned se vlévá do menšího rybníka Nový rybník. Odtud pokračuje přes Železný rybník, Stříbrný rybník, Hamerský rybník až do vodní nádrže Pilská. Tato nádrž byla vybudována v letech 19591962 a má plochu 59 ha. Je zde možnost rybaření a sportovního využití. Řeka dále protéká Bránským rybníkem, díky přítokům mohutní a klidně plyne až do Žďáru nad Sázavou. Dále je tu úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Přibyslaví, kde řeka mohutní a nabírá spád. V tomto úseku se nachází i několik peřejí. Za Přibyslaví se řeka opět zklidní, protéká městy Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Za touto obcí protéká širokým údolím, na řece jsou peřeje. V těchto místech je řeka plná malých či velkých balvanů, které sem podle místní pověsti rozházel čert. Tento úsek se nazývá Stvořidla. Dále řeka plyne, míjejíce např. hrad Český Šternberk či město Sázava se slavným Sázavským klášterem, klidně několik desítek kilometrů až po obec Týnec nad Sázavou. Zde opět nabírá spád, tvoří se peřeje a po několika kilometrech se vlévá do Vltavy u obce Davle. Celková délka řeky je 225 kilometrů.

Města na SázavěEditovat

Řeka po délce svého toku protéká, nebo těsně mine několik desítek větších měst, z nichž za zmínku a návštěvu stojí především následující:

Posázaví v uměníEditovat

Tématem Posázaví se zabýval například český fotograf Jan Reich ve své fotografické publikaci Posázaví z roku 1988.

Řeka Sázava a města stojící kolem ní se stala rovněž objektem zájmu filmařů a dostala se do filmů i seriálů, ať už sama o sobě či jako bezejmenná řeka a bezejmenná města, popř. pod jinými názvy.

Externí odkazyEditovat