Otevřít hlavní menu
Kmetijske in rokodelske novice

Kmetijske in rokodelske novice (Rolnické a řemeslnické noviny) byly druhé slovinsky psané noviny, které v roce 1843 začal vydávat Janez Bleiweis. Po roce 1849 byl změněn název na Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči a v roce 1855 pak na Novice gospodarske, obertnijske in narodske. Noviny vycházely do roku 1902. Rolnické a řemeslnické noviny začaly vycházet 5. července 1843. Periodikum bylo loajální k rakouským úřadům a zaměřovalo se především na problémy obyčejných Slovinců. Noviny se podílely na upevňování samostatného slovinského jazyka a jejich prostřednictvím byly odmítnuty ilyrské pokusy, z nichž však byla převzata modifikovaná gajica, jež se začala při vydávání novin využívat a která později vystřídala spřežkovou bohoričici. Celý článek