Otevřít hlavní menu

Portál o orientačním běhuOrienteering symbol.svg

CO JE ORIENTAČNÍ BĚH

Orientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci obdrží na stratu mapu terénu, který obvykle neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), které mají závodníci oběhnout v určeném pořadí a s co nejnižším časem. Tratě pro orientační běh jsou připraveny v různých obtížnostech a rozděleny do kategorií. Zemí ve které sport vznikl je Skandinávie, jež pro něj má ideální podmínky - rozlehlé lesy a terén náročný pro OB.

Závod má většinou předepsané pořadí kontrol, ale existují i možnosti absolvovat kontroly v libovolném pořadí (takzvaný free-order). Mírně odlišnou variantou je „scorelauf“, při kterém mají závodníci stanovený časový limit, během kterého se snaží oběhnout co nejvíce kontrol zakreslených na mapě. Kontroly mohou mít různou bodovou hodnotu podle obtížnosti nebo vzdálenosti od startu. Za každou minutu přes časový limit je závodníkovi stržen určený počet bodů. Závodník s nejvíce body, popř. časem vyhrává.

GALERIE

VÍTE, ŽE...

 • se první závod v OB uskutečnil již 31. října 1897 v Oslu?
 • se první závod v tehdejším Československu uskutečnil až 22. října 1950 v Chřibech?
 • se v současnosti rozhoduje o začlenění orientačního běhu na LOH 2020?
 • se stal již v roce 2001 oficiálním sportem na Světových hrách?
 • se orientačnímu běhu věnuje v 68 státech světa 1 milion lidí?
 • se do Československa dostal OB zásluhou turistů, kteří přivezli zkušenost s ním z pobytu ve Skandinávii?
 • ČLÁNEK MĚSÍCE

  pro měsíc září

  Mapař je oborové označení tvůrce map pro orientační běh. Mapař důkladně a systematicky prochází mapovaný prostor a do pracovních podkladů zaznamenává všechny prvky v terénu, které později přenese do výsledného mapového díla. Mapař především měří vzdálenosti a délky bodových a liniových objektů (zpravidla krokováním, tj. měřením pomocí délky kroků) a jejich azimuty (úhly pomocí buzoly) tak, aby výsledné dílo co nejvěrněji odráželo skutečnost.

  Následně své měření převádí na výsledné mapové dílo s přesně stanoveným mapovým klíčem. Dříve se jednalo o překreslování tuší na folie pro tisk, dnes je práce plně převedena na počítače.

  Detailní část mapy, středně náročná na pracnost