Portál:Finsko/místní názvy

Po konzultaci s Mgr. Lenkou Fárovou, Ph.D., specialistkou na finský jazyk a kulturu z Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK v Praze, a Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR je doporučeno používat místní finské názvy tak, jak je uvedeno na této stránce.

ObecnéEditovat

Finské místní názvy se nepřekládají s výjimkami uvedenými v následujícím pododdílu.

Upřednostňují se obecně finské názvy s výjimkou názvů na Ålandech, kde se používají přednostně švédské názvy, a názvů míst na původním finském území dnes patřícím Rusku, kde se používají názvy přenesené do češtiny z ruštiny (Vyborg).

Vždy je doporučeno při prvním použití na stránce v závorce uvést jak finskou, tak švédskou, případně sámskou či ruskou variantu místního názvu v pořadí podle toho, jakými jazyky se v oblasti nejvíce mluví. Příslušné články by měly být přístupné i přes redirekty z těchto názvů (v případě ruštiny jejich transkripcí do češtiny).

U historických provincií je možno při prvním uvedení jako vedlejší název uvádět i latinsko-švédskou odvozeninu, např. Ostrobotnie, Nylandie, Tavastie atd… Příslušné články by měly být přístupné i přes redirekty z těchto názvů.

Na Wikipedii není problém využít celé UTF, takže se píší všechny znaky s diakritikou (Å, Ä, Ö i sámské Č, Đ, Ŋ, Š, Ŧ, Ž). Články by pak měly být dostupné i pomocí redirektů s názvy bez diakritiky.

Finské místní názvy se neskloňují — tedy např. do Jyväskylä, ze Savo atd… — až na:

 • počeštěné výjimky — tedy např. Helsinky, Vyborg, Ålandy, Karélie
 • slova končící na krátké -a, které se skloňují podle vzoru „žena“ — tedy např. bez Lappeenranty, k Leppävaaře, do Kotky atd…
 • slova končící na krátké -o, které se skloňují podle vzoru „město“ — tedy např. bez Kuopia, k Ivalu atd…

Přídavná jména vztahující se k místním finským jménům se tvoří klasicky pomocí přípony -ský a dalších od ní odvozozených. Například

 • Lappeenranta – lappeenrantský,
 • Tampere – tamperský,
 • Kotka – kotecký,
 • Jyväskylä – jyväskyläský,
 • Espoo – espooský,
 • Turku – turkuský,
 • Leppävaara – leppävaarský,
 • Inari – inarský.

Co se překládá (výjimky)Editovat

 • světové strany
  • pohjois- : severní
  • etelä- : jižní
  • itä- : východní
  • länsi- : západní
  • koillis- : severovýchodní
  • luoteis- : severozápadní
  • kaakkois- : jihovýchodní
  • lounais- : jihozápadní
 • keski- : střední
 • varsinais-: vlastní
 • obecně vžitá jména
  • Suomi : Finsko
  • Lappi : Laponsko
  • Karjala : Karélie
  • Åland : Ålandy
  • Helsinki : Helsinky
  • Viipuri : Vyborg
  • Petsamo : Petsamo (z finštiny), Pečenga (z ruštiny), pro období, kdy Petsamo bylo finské, se doporučuje používat finskou variantu, pro pozdější dobu ruskou. Podobně se postupuje i u dalších menších míst, která byla původně na finském území a dostala se do rukou SSSR a později Rusku. Zvláštním případem jsou místa, která mají finské historické názvy a na jeho území buď nebyly, nebo jen krátce během války (Petroskoi : Petrozavodsk).
 • obecné výrazy
  • maakunta (dnešní územní jednotka) : provincie (pozor!, anglicky "region")
  • maakunta (historická územní jednotka) : provincie
  • lääni (dnešní územní jednotka): kraj (pozor!, anglicky "province")
 • obyvatelé částí Finska
  • Savo : Savosan (Savosané)
  • Karélie : Karel (Karelové)
  • Laponsko : Laponec (Laponci)

Je třeba rozlišovat mezi Laponcem (obecným obyvatelem Laponska – lappilainen) a Sámem (j. č. Sám, mn. č. Sámové – lappalainen, nověji saamelainen), kteří se dříve také označovali jako Laponci.

V ostatních případech se používají opisy: obyvatelé Häme, obyvatelé Pohjanmaa, atd…

Další překlady:

 • maaherra : hejtman
 • ylipormestari : primátor (používá se jen v případě Helsinek; jinde pormestari : starosta)
 • pääkaupunkiseutu : Velké Helsinky
 • seutukunta : okres

Seznam místních jmenEditovat

Dnešní provincie FinskaEditovat

(finsky / švédsky / česky)

maakunta / landskap / provincie

 1. Lappi / Lappland / Laponsko
 2. Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten / Severní Pohjanmaa
 3. Kainuu / Kajanaland / Kainuu
 4. Pohjois-Karjala / Norra Karelen / Severní Karélie
 5. Pohjois-Savo / Norra Savolax / Severní Savo
 6. Etelä-Savo / Södra Savolax / Jižní Savo
 7. Etelä-Pohjanmaa / Södra Österbotten / Jižní Pohjanmaa
 8. Pohjanmaa / Österbotten / Pohjanmaa
 9. Pirkanmaa / Birkaland / Pirkanmaa
 10. Satakunta / Satakunda / Satakunta
 11. Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten / Střední Pohjanmaa
 12. Keski-Suomi / Mellersta Finland / Střední Finsko
 13. Varsinais-Suomi / Egentliga Finland / Vlastní Finsko
 14. Etelä-Karjala / Södra Karelen / Jižní Karélie
 15. Päijät-Häme / Päijänne Tavastland / Päijät-Häme
 16. Kanta-Häme / Egentliga Tavastland / Kanta-Häme
 17. Uusimaa / Nyland / Uusimaa
 18. Itä-Uusimaa / Östra Nyland / Východní Uusimaa
 19. Kymenlaakso / Kymmenedalen / Kymenlaakso
 20. Ahvenanmaa / Åland / Ålandy

Historické provincie FinskaEditovat

(finsky / švédsky / česky)

maakunta / landskap / kraj

V závorkách jsou uvedeny vedlejší názvy odvezené z latiny/švédštiny.

 1. Varsinais-Suomi / Egentliga Finland / Vlastní Finsko
 2. Lappi / Lappland / Laponsko
 3. Karjala / Karelen / Karélie
 4. Pohjanmaa / Österbotten / Pohjanmaa (Ostrobotnie)
 5. Satakunta / Satakunda / Satakunta
 6. Savo / Savolaks / Savo
 7. Häme / Tavastland / Häme (Tavastie)
 8. Uusimaa / Nyland / Uusimaa (Nylandie)
 9. Ahvenanmaa / Åland / Ålandy
 10. Länsipohja / Västerbotten / (Vestrobotnie) †

† pás území na východ od řeky Tornio, po roce 1809 připadl Finsku

Dnešní kraje FinskaEditovat

(finsky / švédsky / česky)

lääni / län / kraj

Alternativní názvy jsou v závorkách. Lze je použít v případech, kdy je třeba zdůraznit, že jde o kraje.

 1. Etelä-Suomen lääni / Södra Finlands län / Jižní Finsko (Jihofinský kraj)
 2. Länsi-Suomen lääni / Västra Finlands län / Západní Finsko (Západofinský kraj)
 3. Itä-Suomen lääni / Östra Finlands län / Východní Finsko (Východofinský kraj)
 4. Oulun lääni / Uleåborgs län / Oulu (Kraj Oulu) (Ouluský kraj)
 5. Lapin lääni / Lapplands län / Laponsko (Laponský kraj)
 6. Ahvenanmaan lääni / Ålands län / Ålandy (Ålandský kraj)

Řeky, jezera, horyEditovat

Místní jména řek, jezer, hor a dalších, které se ve aglutinační finštině vytvářejí spojením samotného vlastního názvu a slova „joki“, „järvi“, „tunturi“ a dalších, je problematické používat v českém textu, protože v češtině se obvykle používají jen samotné vlastní názvy těchto geografických útvarů. Automaticky odstraňovat z názvů tato slova ale nelze, protože často plní funkci adjektiva. Proto je možno se v češtině setkávat s oběma verzemi. Nemá ani valného smyslu zjišťovat četnost použití, protože často jde o v češtině jen zřídka používaná slova. Je dobré název zkrátit o poslední slovo, ale nemůže z názvu zbýt něco, co názvem dost dobře být nemůže.

Příklady nezkrátitelných názvůEditovat

 • „Pyhäjärvi“: „pyhä“ = svatý
 • „Kokemäenjoki“: „Kokemäen“ = genitiv od Kokemäki (samotné toto slovo je složenina z „Koke“ a „mäki“ = kopec) ve významu kokemäkský