Portál:Šachy/ZAJÍMAVOSTI/Archiv zajímavostí

Archiv zajímavostí a návrhy budoucíchEditovat

29. 7. – 4. 8.Editovat

Víte, že…

...šachová studie zvaná Saavedrova pozice vznikla díky tomu, že si G. E. Barbier špatně zapamatoval koncovku jedné partie?

...při kompozici šachových problémů berou skladatelé ohled i na estetická měřítka?

...mechanický šachový stroj Turek, který porazil i Napoleona Bonaparte, ve skutečnosti ve své skříni ukrýval šachistu?

...tzv. nesmrtelná partie, kterou roku 1851 sehráli Adolf Anderssen a Lionel Kieseritzky, byla jen neformální partií o přestávce šachového turnaje?

5. 8. – 11. 8.Editovat

Víte, že…

...první tzv. Babsonovu šachovou úlohu se podařilo sestavit až po více než půl století od formulace zadání?

...již José Raúl Capablanca se bál tzv. remízové smrti?

...bílý má v šachu nemalou výhodu?

...ve filmu Ingmara Bergmana Sedmá pečeť hraje hlavní hrdina šachy se Smrtí?

12. 8. – 19. 8.Editovat

Víte, že…

...pravděpodobným předchůdcem všech variant šachu je indická hra čaturanga?

...první zmínka o zahájení, dnes zvaném Sicilská obrana, pochází již z roku 1594?

...nizozemský šachista Tim Krabbé představil roku 1972 vertikální rošádu, která neodporovala šachovým pravidlům?

...v kavárně Café de la Régence hrávali nejvýznamnější šachisté své doby i amatéři, jako např. Voltaire, Robespierre či Napoleon?

20. 8. – 3. 9.Editovat

Víte, že

...prohra José Raúla Capablanky s československým velmistrem Rétim na turnaji v New Yorku roku 1924 byla jeho první po osmi letech?

...první oficiální mistr světa v šachu Wilhelm Steinitz byl pražským rodákem?

...Najdorfův systém nevymyslel Miguel Najdorf, nýbrž Čech Karel Opočenský?

...Robert J. Fischer vymyslel novou formu šachů známou jako Fischerovy šachy či Chess960?

4.9 - 17.9Editovat

Víte, že

... v šachové partii může být někdy výhodnější proměnit pěšce v nižší figuru než je dáma?

... indická desková hra čaturanga se považuje za předchůdce šachů?

... Judit Polgárová je nejlepší šachistka v historii?

Viktor Korčnoj ve svých 77 letech stále ještě hraje šachy na vrcholné úrovni?

18.9 - 24.11Editovat

Víte, že…

...samotného krále lze zmatit jen dvěma střelci?

...Emanuel Lasker je považován za průkopníka psychologie v šachu ?

... Partii století sehrál Bobby Fischer ve svých 13 letech?

...již roku 1912 byl sestaven šachový automat El Ajedrecista, jenž dokázal řešit jednoduché koncovky?

25.11 - 15.12Editovat

Víte, že

...údajný šachový automat Turek měl kopii nazývanou Ajeeb?

...první český odborný šachový časopis se nazýval Šach-Mat?

...François-André Danican Philidor byl nejen vynikající šachista, ale také známý hudební skladatel?

...počátky amerického šachu jsou spjaty se jménem státníka, diplomata, přírodovědce a spisovatele Benjamina Franklina?

16.12 - 4.1Editovat

Víte, že

...bezprostředním předchůdcem šachů je Araby převzatá perská hra šatrandž?

...se anglickému šachovému mistrovi první poloviny 19. století Eliahu Williamsovi říkalo pro jeho pomalé tempo hry bristolský lenochod?

...předchůdcem moderního šachového problému jsou tzv. mansúby?

...slovo Plejády neoznačuje jen hvězdokupu, ale také skupinu sedmi berlínských šachových mistrů?

5.1 - 25. 1Editovat

Víte, že

... signatářem protokolu o založení FIDE za Československo roku 1924 byl československý a později argentinský šachista Karel Skalička (Carlos Skalicka)?

... prvním řádným českým šachovým klubem byl Český spolek šachovní založený 20. března roku 1884 v Praze?

... Italská šachová škola je souhrnné označení pro teoretické názory italských šachových mistrů z konce 16. a ze 17. století, jejichž hra byla založena na jednoduchosti a přímočarosti, na dobrém kombinačním vidění a skvělých taktických nápadech?

... první šachová rubrika v českém denním tisku (v Národních listech) byla založena roku 1899 Janem Kotrčem?

26. 1 - 15. 2.Editovat

Víte, že ... byl titul šachového velmistra poprvé udělen roku 1914 ruským carem Mikulášem II. pěti finalistům turnaje v Petrohradě (byli to Lasker, Capablanca, Aljechin, Tarrasch a Marshall)?

... první organizací českých šachistů byla Česká asociace šachová, založená 2. února roku 1888?

... předchůdcem moderní teorie zahájení jsou tzv. tábie?

... základem pro vytvoření hlavní postavy v románu Vladimira Nabokova Lužinova obrana (1930, Защита Лужина) byl život německého šachového mistra Curta von Bardelebena?

16. 2 - 15. 3Editovat

Víte, že

... anglický šachový mistr Joseph Henry Blackburne měl přezdívku Black Death (Černá smrt)?

... Jezdcova procházka je matematický problém popsaný pomocí šachové figury jezdce a šachovnice (jezdec se pohybuje v souladu s šachovými pravidly po prázdné šachovnici a jeho úkolem je, aby každé pole navštívil právě jednou)?

... nejstarší informace o šachu na americkém kontinentě pochází z roku 1533, kdy se dovídáme že Španěly vězněný a posléze na rozkaz Francisca Pizarra popravený poslední vládce říše Inků Atahualpa se v zajetí učil hrát šachy?

... prvním předsedou České asociace šachové byl zvolen jeden z nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla Bohuslav Schnirch?

16. 3 - 12. 4Editovat

Víte, že…

... Emanuel Lasker držel titul mistra světa v šachu celých dvacet sedm let (od roku 1894 do roku 1921)?

... originální tvar šachových figurek, se kterými se pod názvem české klubovky hraje dodnes, navrhl v 80. letech 19. století prvním předseda České asociace šachové a jeden z nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla Bohuslav Schnirch?

... Problém osmi dam je šachová úloha, respektive kombinatorický problém umístit na šachovnici osm dam tak, aby se podle pravidel šachu navzájem neohrožovaly, tedy vybrat osm polí tak, aby žádná dvě nebyla ve stejné řadě, sloupci, ani diagonální linii?

... jediný, kdo si podržel titul mistra světa v šachu až do své smrti byl Alexandr Alexandrovič Aljechin

13. 4 - 17. 5Editovat

Víte, že

... George Alcock MacDonnell odmítl roku 1878 nastoupit proti údajnému šachovému automatu Mephisto (řízenému tehdy Isidorem Gunsbergem), protože mu nesdělili jméno jeho operátora?

... šachistka Jana Bellinová-Malypetrová je vnučkou československého ministerského předsedy z let 1932-1935 Jana Malypetra?

... varianta Italské hry 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Se7, tzv. uherská obrana byla poprvé použita maďarským týmem v korespondenčním zápase Paříž-Budapest v letech 1842-45?

... maďarský šachista Vincent Grimm k islámu a změnil si jméno na Murad Bej (nebo na Mustafa Bej)

18. 5 - 2. 8Editovat

Víte, že

... se šachové skladby v kompozičním šachu dělí na úlohy a studie?

... jediným americkým šachistou, který hrál proti pěti mistrům světa je Albert Hodges (šlo o Johannese Zukertorta, Wilhlema Steinitze, Emanuela Laskera, José Raúla Capablancu a Alexandra Aljechina)?

... titulem mistr světa v šachu byl poprvé v historii označen Paul Morphy roku 1859?

... prvním mistrem Čech se stal roku 1905 Oldřich Duras?

3. 8 - 14. 8Editovat

Víte, že

... se pod názvem Šachy skrývá také britský muzikál The Chess z roku 1984 autorů Tima Rice (libreto), Bennyho Anderssona a Björna Ulvaeuse z ABBY (hudba), pojednávající o dvou mistrovstvích světa v šachu za studené války a rusko-amerických šarvátkách s nimi spojených?

.... se čtvrtfinálový zápas Turnaje kandidátů v šachu roku 1983 mezi Vasilijem Smyslovem a Robertem Hübnerem musel za stavu 1: 1 (=11) a po vyčerpání všech pomocných kritérií rozhodnout losem pomocí rulety (los rozhodl ve prospěch Smyslova)?

... nejstarším šachovým klubem na světě je Schachgesellschaft Zürich založený roku 1809 (letos slaví dvousté výročí své existence)?

... nejdéle nepřetržitě existujícím národním šachovým mistrovstvím je mistrovství Nového Zélandu hrané od roku 1879?

15. 8 - 10. 12Editovat

Víte, že

... ... aukční síň Mullock's, která se specializuje na dražby sportovních předmětů, nabídne v 1. října v dražbě lept zobrazující Adolfa Hitlera a V.I.Lenina při šachové partii sehrané ve Vídni v roce 1909?

... nizozemský spisovatel a šachista Tim Krabbé představil roku 1972 vertikální rošádu, která neodporovala tehdejším šachovým pravidlům?

11. 12 - 3. 1Editovat

Víte, že

... prvním šachovým spisovatelem, který uvedl, že každý hráč musí mít po pravé ruce bílé pole, byl portugalský šachový mistr Pedro Damiano ve své knize z roku 1512?

... otcem šachové teorie je nazýván španělský šachový mistr Ruy López de Segura díky své knize Libro de la invención liberal y arte del juego del Axedrez (Kniha o vynalézavosti a umění hry šachové) z roku 1561?

4. 1 - 18. 4Editovat

Víte, že

... za prvního šachového profesionála je považován italský šachový mistr a teoretik Gioacchino Greco (1600 – asi 1634)?

... francouzský šachový mistr Alexandre Deschapelles, považovaný po smrti F. A. D Philidora za nejlepšího světového hráče, byl povoláním voják, stal se generálem a v napoleonských válkách přišel o pravou ruku?

19. 4 -Editovat

Víte, že ... doktor práv Hans Frank byl nadšeným šachistou, šachovým mecenášem a vlastníkem rozsáhlé sbírky knih o šachu?

... braní mimochodem bylo jednou z posledních důležitých změn v pravidlech šachu, která se objevila někdy ve 14.15. století?

... Magnus Carlsen připravil v lednu roku 2010 jako devatenáctiletý o primát nejmladší jedničky světa svého trenéra Garriho Kasparova, který se v čele žebříčku ELO FIDE poprvé objevil v roce 1984 ve svých 21 letech a zůstal tam až do konce své hráčské kariéry v roce 2006?