Porkkala (švédsky Porkala, rusky Порккала) je poloostrov ve Finském zálivu, na pobřeží Finska, přibližně 30 km jihozápadně od Helsinek. Mezi lety 19441956 byla vojenská základna na Porkkale pod sovětskou vojenskou správou jako pronajaté území od Finska. Dnes je zde námořní základna finského vojenského námořnictva.

Návrat finských jednotek na Porkkalu v roce 1956

Sovětská základnaEditovat

V polovině 20. století měla Porkkala 20 km západně od Helsinek velký strategický význam, neboť na ní umístěné pobřežní dělostřelectvo mohlo dostřelit až do poloviny Finského zálivu. Kontrola Porkkaly spolu s kontrolou estonského břehu Finského zálivu umožňovala blokovat přístup do Leningradu z Baltského moře. Současně byla v dostřelu děl od Helsinek, hlavního města Finska, a umožňovala tak svému držiteli vyvíjet nátlak na Finsko. Proto Sověti požadovali vojenskou námořní základnu Porkkala.

To bylo ujednáno v dohodě o sovětsko-finském příměří z Moskvy 19. září 1944. Pronájem byl potvrzen Pařížskou mírovou smlouvou v roce 1947. Doba nájmu byla stanovena na 50 let, předpokládalo se tedy trvání do roku 1994. Celková plocha tohoto teritoria byla 380 km². Evakuační doba byla dojednána na pouhých 10 dnů, to znamenalo pro 10 tisíc obyvatel okamžité opuštění jejich domovů.

Po změnách ve vnitřní i vnější situaci SSSR se Sovětský svaz smlouvy zřekl, území se tak vrátilo pod vládu Finska již v roce 1956 a obyvatelstvo se do svých domovů mohlo opět vrátit.

Externí odkazyEditovat