Porfyriův strom

Porfyriův strom je stromový graf, který navrhl ve spisu Eisagogé (Úvod) novoplatónský filosof Porfyrios (232–304) jako způsob soustavné klasifikace jsoucen a jistou modifikaci Aristotelových kategorií. Hrál velkou roli ve středověké a raně novověké logice.

Porfyriův strom (moderní rekonstrukce)
Strom věd podle Ramona Llulla (je zobrazen vlevo dole; dřevoryt, kolem 1500)

PopisEditovat

Substance (substantia, jsoucno, nejvyšší rod) se dělí na tělesné a netělesné (differentia specifica, specifický rozdíl). Těleso (corpus) je vůči substanci druh, ale jakožto rod se dělí specifickým rozdílem „živý – neživý“ na podřízené druhy. Až nejnižší rod, „živočich rozumný“, se dělí na nesmrtelné a smrtelné, což je druh „člověk“ (homo), který zahrnuje všechny možné lidské bytosti.[pozn. 1] Tak lze uspořádat všechny substance.[2][pozn. 2]

Středověký filosof Ramon Llull (1232–1315) uplatnil podobné schéma také na třídění různých věd.

Nauka o kategoriích a Porfyriův strom byly základem středověké „starší logiky“ (logica vetus) a uplatňují se dodnes například v botanické a zoologické systematice jako binominální nomenklatura rodu a druhu.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Porfyrios považuje rozumné živočichy za část všech živočichů, nejen za člověka. Vytváří se tak prostor pro Boha: „odstranění druhu ’člověk’ neodstraňuje ’rozumné’, protože rozumným je také bůh.“[1]
  2. Zatímco u Porfýria je člověk pod životem, u Teilharda je člověk nad životem (noosféra je nad biosférou). Jinými slovy, u Porfýria jsou dokonalejší jevy zahrnuty pod méně dokonalými a u Teilharda jsou méně dokonalé jevy zahrnuty pod dokonalejšími. Porfýriův přístup odpovídá principu dictum de omni et nullo a Teilhardův přístup koresponduje spíše s Leibnizem.

ReferenceEditovat

  1. MRÁZ, Milan. Porfyriův Úvod k Aristotelovým kategoriím. Filosofický časopis. 1970, roč. XVIII, s. 985. 
  2. W. Brugger, Filosofický slovník, str. 199.

LiteraturaEditovat

  • Filosofický slovník. Olomouc: FIN 1998. Heslo Porfyrios z Tyru.
  • W. Brugger, Filosofický slovník. Praha: NV 1994.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat