Otevřít hlavní menu

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) byla organizace pro angažování uvědomělých občanů v komunistickém Československu při udržování veřejného pořádku a organizaci dopravy při prvomájových průvodech.

Člen stráže ve svém volném čase aktivně a zdarma pomáhal bezpečnostním orgánům. Každý pomocník nosil na rukávu civilního oděvu v době své služby pásku s označením PS VB. Dle ustavujícího dokumentu se členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti mohli stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.

Lidová tvořivost přiřkla zkratce PS VB alternativní významy, například „Pitomec stojící vedle blbce“.[1]

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) do jisté míry posilovala bezpečností sbor, tedy VB, kdy vždy se členem PS VB musel být ve hlídce přítomen i uniformovaný příslušník SNB (VB). SNB (Sbor národní bezpečnosti) vznikl po II. světové válce v roce 1945. Tudíž není až tak možné konstatovat, že se jedná o organizaci, která vznikla v době komunismu. Sbor národní bezpečnosti (SNB) se dělil na několik organizačních celků. Jako nejznámější je Veřejná bezpečnost (VB) a Státní bezpečnost (StB). Ke složce Veřejné bezpečnosti, což byla uniformovaná složka, patřila i Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB). Je nutno dodat, že to, co je uvedeno ve zřizovacích listinách, je obecně řečeno, to, co mělo být idealisticky konáno. Pravdou ale je, že v řadách PS VB sloužili i tzv. "normální" lidé, kteří dokonce nebyli ani členy KSČ. Do řad PS VB se mohl přihlásit každý občan, který měl o službu zájem. Též je nutné konstatovat, že nestačil pouhý zájem občana o službu, jeho vhodnost pro službu ještě potvrzoval Národní výbor.

Členové PS VB nebyli ozbrojeni, jak výše uvedeno, službu konali vždy v přítomnosti uniformovaného příslušníka VB a vždy byli podřízeni jeho příkazům.

Dlužno také dodat, že i Pohraniční stráž (PS) měla své pomocníky.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zbyněk Petráček: Škola mladých deprivantů, Lidové noviny, 1. 10. 2009