Poloprezidentská republika

Poloprezidentská republika (též parlamentně prezidentská republika) je forma republiky, kdy vláda je odpovědná parlamentu, ale prezident, který je volený přímo občany, má postavení přesahující pravomoci prezidenta parlamentní republiky. Prezident předsedá také radě ministrů (například ve Francii). Tato forma vlády představuje jakýsi kompromis mezi parlamentním a prezidentským systémem tím, že vyvažuje postavení prezidenta a parlamentu.

Žlutě jsou vyznačeny státy s poloprezidentským systémem

Základní vlastnosti

editovat

Dělba moci je zde provedena v duchu výrazné převahy moci výkonné nad mocí zákonodárnou; rovněž zde může ústavou být implementována určitá forma systému brzd a protivah. Hlava státu hraje důležitou politickou roli a účastní se výkonu moci; existují dva aktivní subjekty exekutivy: prezident a vláda v čele s premiérem.

Charakteristika poloprezidentské republiky

editovat
  • Přímá volba prezidenta občany státu
  • Prezident smí vykonávat své pravomoci bez kontrasignace, tedy bez jakéhosi dobrozdání podpisem členů vlády (podobně jako ministerský předseda)
  • Vláda nese odpovědnost jak vůči parlamentu, tak vůči prezidentovi země
  • Prezident má právo odvolat vládu nebo rozpustit parlament
  • Prezident je zpravidla neodvolatelný a nezodpovědný za výkon svého úřadu

Poloprezidentské systémy

editovat

Reference

editovat
  1. a b c Octávio Amorim Neto; Marina Costa Lobo. Between Constitutional Diffusion and Local Politics: Semi-Presidentialism in Portuguese-Speaking Countries. papers.ssrn.com. Social Science Research Network, 2010. Dostupné online [cit. June 6, 2014]. 
  2. Article 41 of the Constitution of the Republic of Namibia.