Politický marketing

Politický marketing je součástí politického managementu. Politický marketing je obvykle používán jako klasický model 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, „umístění“ kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Úkolem politického marketingu je pochopit a charakterizovat voliče a poté jej nenásilně donutit přijmou ideu, myšlenky, postoj a jiné politické činy klienta (politika). Dále můžeme do politického marketingu zařadit též krizovou komunikaci, jejímž úkolem je vyřešit problém dříve než se problém projeví na veřejnost.

V politickém marketingu nesmíme opomenou tzv. politainment,který propojuje politiku se zábavou a vyznačuje se formou masmediálního zprostředkování informací. Stejně jako infotainment má za úkol popularizaci a přiblížení se k zvoleným cílovým skupinám.

Nástroje politického marketinguEditovat

Základním nástrojem politického marketingu je analýza politického trhu. Díky této analýze může strana či kandidát vytvořit svůj politický profil či politický program. Dalšími nástroji je segmentace a zacílení voličů.

V nástrojích politického marketingu nesmíme opomenout masmédia. K dosažení žádoucích účinků politického marketingu slouží převážně:

 • tisková zpráva
 • press foyer
 • press trip
 • řízený rozhovor
 • řízený informační únik
 • lobbing
 • astroturfing
 • spin doctoring

Dalšími nástroji politického marketingu mimo masmédia jsou:

 • Direkt mail
 • Search Engine Marketing
 • Sociální sítě
 • Youtube
 • Twitter
 • Linkedin
 • Mobilní marketing
 • Textové zprávy SMS
 • Reklama ve hrách

Výhody politického marketingu pro politikaEditovat

Vlivem politického marketingu může odborník v tomto oboru zlepšit způsob komunikace klienta, zlepšit způsoby prezentace jeho názorů, postojů a myšlenek. Dále může politika naučit účelové komunikace s médii a pomůže mu vytvořit vhodnou účelovou strategii.