Polder (nádrž)

suché vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně

Polder (psáno také poldr) je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý polder), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchá nádrž či polosuchý polder).[1] K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením.

Suchý polder Čihadla

Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad. Může být také součástí biokoridoru či plnit rekreační funkci.[2]

ReferenceEditovat

  1. Katalog opatření, list 35 – Suché a polosuché poldry [online]. Ministerstvo zemědělství České republiky, 2005 [cit. 2010-09-19]. Dostupné online. 
  2. Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na suché a polosuché poldry - Frank Bold Advokáti. Fbadvokati.cz [online]. [cit. 2021-08-15]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat