Polabané

Polabané jsou jedním ze slovanských, přesněji odoritských kmenů.

Jsou doloženi jako východní sousedé Oboritů. Později náleželi pod pravomoc hamburského arcibiskupství. Ve 12. století je doložen Racibórz, dnešní Ratzeburg jako jejich sídelní středisko.

Externí odkazyEditovat

PROCHÁZKA,Vladimír: O vymření Polabských Slovanů, in: Český lid, roč. 55

MATĚJKOVÁ, Lucie: Titulatura slovanských vládců v raném středověku – původ a etymologie. Bakalářská práce. Dostupné online

Mały słownik kultury dawnych Słowian, L. Leciejewicz (red.), Z. Bukowski, Warszawa: Wiedza Powszechna