Pojištěný

(přesměrováno z Pojistník)

Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje pojistný produkt (pojištění) ustavený pojistnou smlouvou. To se týká soukromého pojištění.[1][2] V případě, že pojištěný uzavřel smlouvu a platí pojistné, je tento zároveň i pojistníkem.[1][2]

Pojistník je chápán jako osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, a to bez ohledu na to, vztahuje-li se pojistné krytí k ní, nebo k jiné osobě, která je v roli pojištěného.[3]

Pojištěný je často veřejností zaměňován s termínem pojištěnec, který představuje osobu, k níž se vztahuje veřejné pojištění, tzn. zdravotní[4] a sociální (nemocenské a důchodové) pojištění.[5]

ReferenceEditovat

  1. a b Slovníček pojmů: Pojištěný, Pojistník [online]. Česká národní banka [cit. 2012-11-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-10. 
  2. a b Slovníček pojmů: Pojištěný, Pojistník [online]. csobpoj.cz [cit. 2012-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-15. 
  3. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, § 2 a 3 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2004 na MVČR.cz.
  4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, § 2 odst. 1 a § 5 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1997 na MVČR.cz.
  5. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 2 odst. 2 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1995 na MVČR.cz.