Pojištěný

(přesměrováno z Pojistník)

Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje pojistný produkt (pojištění) ustavený pojistnou smlouvou. To se týká soukromého pojištění.[1] V případě, že pojištěný uzavřel smlouvu a platí pojistné, je tento zároveň i pojistníkem.[1]

Pojistník je chápán jako osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, a to bez ohledu na to, vztahuje-li se pojistné krytí k ní, nebo k jiné osobě, která je v roli pojištěného.[2] Pojistník je signatář pojistné smlouvy, čímž se zavazuje k platbě pojistného bez ohledu na to, zda se pojistné krytí vztahuje na něj, nebo na jinou osobu – pojištěného. Pojistník a pojištěný bývá často totožná osoba, není to ale pravidlem ani podmínkou pojistné smlouvy.

Pojištěný je často veřejností zaměňován s termínem pojištěnec, který představuje osobu, k níž se vztahuje veřejné pojištění, tzn. zdravotní[3] a sociální (nemocenské a důchodové) pojištění.[4]

ReferenceEditovat