Pojištěný

Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje pojistný produkt (pojištění) ustavený pojistnou smlouvou. To se týká soukromého pojištění.[1][2] V případě, že pojištěný uzavřel smlouvu a platí pojistné, je tento zároveň i pojistníkem.[1][2]

Pojistník je chápán jako osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, a to bez ohledu na to, vztahuje-li se pojistné krytí k ní, nebo k jiné osobě, která je v roli pojištěného.[3]

Pojištěný je často veřejností zaměňován s termínem pojištěnec, který představuje osobu, k níž se vztahuje veřejné pojištění, tzn. zdravotní[4] a sociální (nemocenské a důchodové) pojištění.[5]

ReferenceEditovat

  1. a b Slovníček pojmů: Pojištěný, Pojistník [online]. Česká národní banka [cit. 2012-11-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-10. 
  2. a b Slovníček pojmů: Pojištěný, Pojistník [online]. csobpoj.cz [cit. 2012-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-15. 
  3. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, § 2 a 3 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 2004 na MVČR.cz.
  4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, § 2 odst. 1 a § 5 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1997 na MVČR.cz.
  5. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 2 odst. 2 na ZákonyProLidi.cz, výpis částek Sbírky zákonů roku 1995 na MVČR.cz.