Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Pro české cestovní kanceláře je povinné a jeho doložení je součástí řízení o získání příslušné koncese.

V první řadě je postaráno o klienty, kteří jsou na zájezdu a čerpají služby cestovní kanceláře. V tomto případě se jedná zejména repatriaci těchto klientů zpět do České republiky. Následně se jedná o odškodnění klientů, kteří zaplatili zálohu na zájezd nebo jeho plnou cenu a dosud neodcestovali. Také tito klienti uplatní své nároky u příslušné pojišťovny.

Výše odškodnění závisí na výši pojištění dané cestovní kanceláře a vyplývá ze smlouvy mezi pojišťovnou a cestovní kanceláří. Na přihlášení nároků mají klienti lhůtu 6 měsíců, výplata náhrad následuje proto až po této lhůtě. Klient většinou neobdrží zpět plnou cenu zájezdu nebo části za nevyčerpané služby.

Před podpisem cestovní smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří je důležité, aby se klient přesvědčil, že cestovní kancelář má sjednáno toto povinné pojištění. Cestovní kancelář od příslušné pojišťovny obdrží certifikát o uzavřeném pojištění. Příslušné pojišťovny na svých webových stránkách zveřejňují seznamy pojištěných cestovních kanceláří. Stejně tak se klient může informovat u Asociace cestovních kanceláří.

V případě, že klient kupuje zájezd od cestovní agentury, musí být zřetelně označeno, která cestovní kancelář tento zájezd organizuje a klient má právo se přesvědčit o tom, že povinné pojištění proti úpadku je uzavřeno.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat