Pojištění osob

rozcestník

Pojištění osob je takový druh pojištění, při kterém je pojištěncem fyzická osoba:

V užším smyslu se pojištěním osob může rozumět pouze pojištění zdraví a života osob, tedy nikoli jejich majetku nebo příjmů.