Pojištění osob

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojištěním osob obvykle rozumíme takový druh pojištění, při kterém je pojištěncem fyzická osoba. Může to být:

Obnosové pojištění není speciálním typem soukromého pojištění, ale týká se pojistného plnění jako protiváha termínu škodové pojištění.

V užším smyslu se pojištěním osob může rozumět pouze pojištění zdraví a života osob, tedy nikoli jejich majetku nebo příjmů.